Vuosi: 2003

EFFI: KaZaA todettu lailliseksi Hollannissa

EFFI ry on erittäin tyytyväinen tuoreeseen
oikeuden päätökseen Hollannista. Tuomion mukaan KaZaA-vertaisverkko on
laillinen ja kyseisen ohjelmiston levittäminen on täten sallittua.
Päinvastainen päätös olisi merkinnyt pahimmillaan sitä, että esimerkiksi
sähköpostiohjelmien tekijöitä olisi voitu syyttää sähköpostin avulla
tapahtuvista tekijänoikeusrikkomuksista.

Oikeusasiamies: WWW-sivuille linkittämistä ei saa kieltää

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on erittäin tyytyväinen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreeseen päätökseen, jonka mukaan tavallisten WWW-linkkien tekemiseen ei tarvitse pyytää lupaa, eikä linkitettävä myöskään voi kirjallisuusviitteeseen rinnastettavan linkin tekoa tekijänoikeudellisin perustein kieltää.

Linkittäminen on laillista

Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan viranomainen ei voi kieltää ihmisiä viittaamasta viranomaisen sivuihin WWW-linkeillä, eikä linkkien tekemiseen tarvitse pyytää lupaa.

EFFI: Ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyyn vauhtia

EFFI ry on huolissaan EU:n
ohjelmistopatenttidirektiivin kohtalosta. Järjestö kerää parhaillaan
allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaaditaan EU:n ohjelmistojen patentointia
rajoittavan direktiivin nopeaa hyväksymistä. Ellei asiasta saada päätöstä
marraskuun loppuun mennessä, prosessi joudutaan käytännössä aloittamaan
nollapisteestä uusien eurokansanedustajien myötä.