EFFI: Ohjelmistopatenttidirektiivin käsittelyyn vauhtia

Helsinki 10.11.2003
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on huolissaan EU:n
ohjelmistopatenttidirektiivin kohtalosta. Järjestö kerää parhaillaan
allekirjoituksia vetoomuksen, joka tullaan luovuttamaan hallitukselle ja
eduskunnalle 14.11. Vetoomuksessa vaaditaan EU:n ohjelmistojen patentointia
rajoittavan direktiivin nopeaa hyväksymistä mahdollisimman pienellä
muutoksilla.

Direktiivin kohtalo on tällä hetkellä jäsenmaiden käsissä. Ellei asiasta
saada päätöstä marraskuun loppuun mennessä, direktiivin käsittely lykkäytyy
kesän parlamenttivaalien jälkeiseen aikaan, mikä tarkoittaisi, että prosessi
joudutaan käytännössä aloittamaan nollapisteestä uusien eurokansanedustajien
myötä.

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen kommentoi: “Direktiivin nopea
hyväksyminen olisi kaikkien etujen mukaista. Tällä hetkellä Patentti- ja
rekisterihallitus myöntää patentteja, jotka ovat todennäköisesti tulossa olevan
direktiivin vastaisia. Mitä näille patenteille tapahtuu direktiivin tullessa
voimaan? Kuka korvaa turhat hakukustannukset tai maksetut lisenssimaksut?”
Oksanen painottaa: “Direktiivin yksi alkuperäisistä tavoitteista oli juuri
mahdollisimman nopea oikeustilan selventäminen harmonisoimisen kautta,
toivottavasti tästä ollaan valmiit pitämään kiinni.”

EFFIn patenttiasiantuntija Tapani Tarvainen jatkaa: “Direktiivin lykkäämisen
takana on ajatus, että uusi valittava parlamentti saattaisi taipua helpommin
patentoinnin puolesta olevan lobbauksen edessä ja hyväksyä lopputuloksen, jota
ei saataisi läpi nykyisestä parlamentista. Tämä kyyninen uhkapeli ei ole
missään tapauksessa hyväksyttävää ja sitä voidaan pitää demokratian
halveksumisena.” Tarvainen täsmentää: “Nykyinen parlamentti tutustui
aihepiiriin todella huolella ja teki täysin tietoisen päätöksen patentoinnin
rajoittamisesta.”

Parlamentin äänestyksessä tärkeimmät läpimenneet muutosesitykset koskivat
ohjelmistopatentin määritelmää, jota tiukennettiin merkittävästi verrattuna
siihen, mitä Euroopan patenttivirasto on soveltanut käytännössään. Tämän
lisäksi rajoitettiin patentoinnin vaikutusta yhteensopivien
ohjelmistotuotteiden valmistamiseen sekä edellytettiin ohjelmakoodin lisäämistä
osaksi patenttihakemusta, millä on kuitenkin vähäisempi merkitys, koska
patentoinnin rajat vedettiin hyvin tiukoiksi jo määritelmien avulla.

EFFI:n puheenjohtaja Mikko Välimäki lisää lopuksi: “Toivomme, että
mahdollisimman moni ehtisi allekirjoittaa verkossa olevan vetoomuksemme. Tässä
ei tarvita enää mitään poliittisia kähmäilyjä tai aikapeliä vaan
yksinkertaisesti patentointia rajoittavan direktiivin nopea hyväksyminen.”

Lisätietoja

EFFIn vetoomus patentoinnin rajoittamisen puolesta:
http://www.effi.org/patentit/vetoomus/

Linus Torvaldsin ja Alan Coxin avoin kirje ohjelmistopatenteista 21.9.2003:
http://www.effi.org/patentit/patents_torvalds_cox_fi.html

Suomen kanta ohjelmistopatenttidirektiiviin:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/utahref.scr?{KEY}=U+45/2002

EFFIn sivut ohjelmistojen patentoinnista:
http://www.effi.org/patentit/

EFFIn kannanotto PRH:n linjanmuutoksesta 24.2.2003:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-02-24.html

EFFIn avoin kirje ohjelmistopatenteista europarlamentaarikoille 29.7.2003:
http://www.effi.org/julkaisut/kirjeet/avoinkirje-2003-07-29.html

FFII:n tiedote 24.9.2003:
http://swpat.ffii.org/news/03/plen0924/index.en.html

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Patenttiasiantuntija, Electronic Frontier Finland ry
tapani@iki.fi