EFFI Email 6/2003

Tulevaa

  • Sääntömääräinen vuosikokous
  • Vetoomus ohjelmistopatentointia vastaan

Uutta

  • Sähköinen äänestäminen ongelmallista
  • Ihmisoikeudet vaarassa YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa
  • EU asetti rajat ohjelmistopatenteille
  • Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle
  • Lausunnot tekijänoikeuslakiluonnoksesta Opetusministeriölle

// SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOUKOUS

EFFI:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 28.11. klo 18-20
Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 8. Tilaisuudesta ja sen ohjelmasta
tullaan lähettämään vielä erillinen kutsu kaikille yhdistyksen jäsenille.

// VETOOMUS OHJELMISTOPATENTOINTIA VASTAAN

Huolimatta syyskuun äänestyksestä, ohjelmistopatenttidirektiiviä käsitellään
edelleen EU:n parlamentissa. Direktiivi on tällä hetkellä ministerineuvoston
sorvissa, jonka jälkeen parlamentti käsittelee asian toisen kerran. EFFI
valmistelee nyt nimien keruuta kotisivullaan ohjelmistopatenttien vastaiseen
vetoomukseen. Vetoomus on osoitteessa http://www.effi.org/patentit/vetoomus/
ja sen voi jo allekirjoittaa vaikka tekstiä tullaankin vielä hiomaan.

// SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN ONGELMALLISTA

Viime aikaiset esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että sähköisiin
äänestysjärjestelmiin liittyy erittäin merkittäviä ongelmia. EFFI on peilannut
kotisivullaan ns. Diebold-dokumentit, jotka osoittavat kuinka epäluotettavia
eräät laajasti käytetyt äänestyslaitteet ovat olleet Yhdysvalloissa.
Dokumenteista paljastuu, että esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa
erään äänestyspiirin äänestystulokseksi tuli laitevian vuoksi 16022
negatiivista ääntä toiselle ehdokkaista. EFFI toivookin, että sähköisestä
äänestämisestä käydään Suomessa laaja ja avoin keskustelu, jossa hyödynnetään
alan suomalaista huippuasiantuntemusta. Asiaan liittyvä lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-10-31.html
Toinen lehdistötiedote yhdessä eurooppalaisten järjestöjen kanssa:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/pressrelease-2003-11-04.html

// IHMISOIKEUDET VAARASSA YK:N TIETOYHTEISKUNTAKOKOUKSESSA

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen on osallistunut joulukuussa
järjestettävän YK:n tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluun. Kokouksen
valmistelusta julkaistiin muiden kansalaisjärjestöjen kanssa yhteinen
lehdistötiedote. Tiedotteessa huomautetaan, että ihmisoikeudet yleisesti
ja erityisesti sananvapaus ovat joutuneet osallistujamaiden
kiistakapuloiksi. Tiedote EFFI:n kotisivulla:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/pressrelease-2003-11-04.html

// EU ASETTI RAJAT OHJELMISTOPATENTOINNILLE

EU:n parlamentti äänesti 24.9.2003 tietokoneohjelmien patentointia
koskevasta direktiivistä. Lopputulos oli voitto EFFI:lle, avoimelle
lähdekoodille ja Euroopan kilpailukyvylle, sillä tietokoneohjelmien
patentoinnille asetettiin nyt selvät rajat. Lopputulokseen vaikutti myös
selvästi EFFI:n organisoima Linus Torvaldsin ja Alan Coxin allekirjoittama
viime hetken avoin kirje europarlamentikoille, jossa argumentoitiin
ohjelmistopatentteja vastaan.

Lehdistötiedote äänestyksestä:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-09-24.html
Lehdistötiedote Linus Torvaldsin ja Alan Coxin kirjeestä:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-09-22.html

// LAUSUNTO TULEVAISUUSVALIOKUNNALLE

EFFI antoi tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä lausunnon Suomen
tietoyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. EFFI näkee Internetin ja
matkapuhelinten nopean leviämisen olevan kymmenen viime vuoden suurimpia
muutoksia. Kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina ovat vallan
hajauttaminen, informaation vapaus ja oikeus yksityisyyteen.

Lausunto kotisivuilla:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tulevaisuus-2003.html

// LAUSUNNOT TEKIJÄNOIKEUSLAKILUONNOKSESTA OPETUSMINISTERIÖLLE

Opetusministeriön antoi 16.7.2003 uuden luonnokseen tekijänoikeuslaista.
EFFI antoi sekä oman että Eurooppalaisen kattojärjestön EDRI:n allekirjoittaman
lausunnon luonnosehdotuksesta. Ensisijaisesti EFFI suosittelee poistamaan
luonnoksesta muut paitsi direktiivin edellyttämät muutokset nykytilanteeseen ja
toissijaisesti ehdottaa lakitekstiin useita korjauksia. EDRI:n lausunnossa
korostetaan periaatteellisempia asioita ja kokemuksia muista maista. Hallitus
antanee esityksen uudeksi tekijänoikeuslaiksi luonnoksen ja siitä annettujen
lausuntojen pohjalta lähipäivinä. EFFI:n nimissä jätetty lausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/effi-2003-09-05.pdf
EDRI:n nimissä jätetty lausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/edri-2003-09-05.pdf


EFFI Email on säännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic
Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi tai
lisätietoja muusta toiminnastamme ota yhteyttä tai täytä lomake osoitteessa http://www.effi.org

Syysterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja