Effin kevätkokous 29.6.2023: pöytäkirja ja toimintakertomus

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n kevätkokous 2023

PÖYTÄKIRJA

29.6.2023 kello 18.00 Etäkokous senfcall.de

1. Kokouksen avaus

Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:02.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen.

Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Leena Romppainen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Laitinen.

Äänestettiin tekniikan ja äänestysrutiinin ylläpitämiseksi Limesurveyllä. Äänestyksessä annettiin 1 tyhjä ääni, 12 puolesta. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.

8. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:33.

====Tarkastetaan kokouksessa hetimiten

Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ville Myllymäki ja Jussi Ilvonen

pöytäkirjan tarkastajat
29.6.2023


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2022

Yleistä

Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Vuoden 2022 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti edelleen rahankeräysoikeudenkäynti.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1000. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut.

Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen, sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.

Yhdistyksen historiikkihanke eteni: Effi täytti 20 vuotta vuonna 2021. Historiikin kirjoitustyötä ostettiin projektityönä.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 14.6.2022.

Syyskokous järjestettiin etäkokouksena 19.12.2022.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta vuonna 2022 oli hiljaista, lehdistötiedotteita ei juurikaan julkaistu. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa Twitterissä ja Facebookissa.

Työryhmät

Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perustettu 2021).

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. tekijänoikeuslakiesityksestä, poliisilaista ja Suomea koskevasta YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisesta määräaikaistarkastelusta (UPR).

Effi oli mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edusti varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen.

Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä.

Effi kanteli oikeuskanslerille Jukka Liedeksen käytöstä tekijänoikeuslain valmistelussa. Oikeuskansleri kritisoi lainvalmistelun ulkoistamista ratkaisussaan.

Tapahtumat kotimaassa

Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

15.9.2022 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin ja Tekijänoikeudellisen yhdistyksen jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Vuonna 2022 Effi liittyi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSSin jäseneksi. COSSin ja Kuluttajaliiton kanssa tehtiin jonkin verran yhteistyötä.

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Operational Concerns Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

14.-15.5.2022 EDRin vuosikokous Berliini, Saksa (Romppainen, Tarvainen)
20.-22.6.2022 EuroDIG Trieste, Italia (Plommer, Romppainen, Tarvainen) 6.-10.6.2022 RightsCon Online (Romppainen, Tarvainen)
2.-5.9.2022 Freedom Not Fear Bryssel, Belgia (Romppainen, Tarvainen)
28.11.-2.12.2022 Internet Governance Forum Addis Abeba, Etiopia (Plommer, Romppainen, Tarvainen)

Talous

Yhdistyksen varainhankinta jatkoi vakaalla pohjalla vuonna 2022. Tilikausi oli vahvasti ylijäämäinen. Yhdistys saa tulonsa lähes yksinomaan jäsenmaksuista, joiden vuosittainen kertymä on pysytellyt vakaana jo useiden vuosien ajan. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: “EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten.” Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021 ja käräjäoikeuden käsittely oli 27.-28.10.2021. Käräjäoikeuden ratkaisu tuli 14.1.2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltäneen vuonna 2024.

Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittäviä määriä aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti aiheuttaneet mainehaittaa ja vaikeuksia saada aktiiveja.

Kampanjat

Yhdistys pyörittää kolmea Tor exit -noodia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *