Lausuntoja

 • Effin lausunto työryhmän väliraportista tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla
  8.1.2021
  Leena Romppainen
  LAUSUNTO 6.1.2021 Sisäministeriön diaarinumero <DIAARINUMERO SMDno-2020-885> Effin lausunto työryhmän väliraportista tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Effi pitää tietoturvan ja tietosuojan kehittämistä yhteiskunnassa ...
 • Effin lausunto: Vapaaehtoista päästökompensaatiota koskeva rahankeräyslain muutos
  20.12.2020
  Leena Romppainen
  LAUSUNTO 18.12.2020 Sisäministeriön diaarinumero SMDno-2020-885 Vapaaehtoista päästökompensaatiota koskeva rahankeräyslain muutos Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Effi pitää ehdotettua lakimuutosta sinänsä oikeansuuntaisena, mutta paljon isompi hyöty saavutettaisiin yksinkertaisesti kumoamalla koko ...
 • Effin lausuma maalittamisesta 31.8.2020
  15.9.2020
  Leena Romppainen
  LAUSUMA 31.8.2020 Electronic Frontier Finland ry VNK:n selvitys maalittamisesta / Selvityshenkilön lausumapyyntö Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Effin näkökulmasta ei ole syytä pyrkiä – kovin vahvasti tai lainkaan – ...
 • Effin lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
  31.8.2020
  Elias Aarnio
  LAUSUNTO 30.09.2020 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Asia: HE 98/2020 vp hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Ehdotettu muutos 185 §:ään (Tiedon saannin esto) Nykytila Poliisi tai ...
 • Effin lausunto henkilötunnusuudistuksesta
  1.6.2020
  Tapani Tarvainen
  Effi ry:n lausunto 31.5.2020 Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva työryhmän (VM068:00/2017) raportista: Electronic Frontier Finland ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää kunnioittavasti seuraavaa: Yleistä Emme omassa toiminnassamme käsittele henkilötunnuksia, mutta toimintaamme kuuluu yksityisyyden suojan puolustaminen ja siinä yhteydessä henkilötunnuksen käyttö tulee usein vastaan. Esitetty uudistus olisi hyvä, koska se mahdollistaisi henkilötunnuksen käytön myös ilman tarvetta ...
 • Effin lausunto STM:lle kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta
  16.5.2020
  Leena Romppainen
  Effin lausunto STM:lle (viite VN/10058/2020) esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi 5.5.2020 Teknologia-avusteisen kontaktijäljityksen käytöstä COVID-19 -pandemian taltuttamisessa Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Effi pitää matkapuhelinsovelluksella ...
 • Effin lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta 2018
  11.10.2019
  Leena Romppainen
  10.10.2019 Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle Asia: K 15/2019 vp Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018 (linkki) Tietosuojavaltuutetun toimiston vuosikertomus 2018   Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa. Effi on vuonna 2001 perustettu kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Näkökulmamme on erityisesti Internetiä ja sähköisiä palveluja käyttävän kansalaisen oikeuksia, tietosuojaa ja perusoikeuksia painottava. Tietosuojavaltuutetun toimisto on tehnyt ...
 • Effin lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
  29.9.2019
  Raoul Plommer
  Effin lausunto lausuntopalvelussa Asia: VN/5281/2019 Mitkä ovat olleet yleisen tietosuoja-asetuksen merkittävimpiä hyötyjä? Tietosuoja-asetus pyrkii antamaan paremman suojan henkilötiedoille ja lisäämään keinoja hallita omien henkilötietojen käsittelyä. Yksi merkittävä konkreettinen hyöty on ollut se, että organisaatiot ovat vihdoin joutuneet tekemään inventaarion kaikesta keräämästään tiedosta. Ne ovat myös joutuneet miettimään kaiken keräämänsä tiedon käyttötarkoituksia, eivätkä ne voi kerätä tietoa enää kertomatta ...
 • Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla
  11.2.2019
  Leena Romppainen
  Effi lausui talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Leena Romppainen oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 7.2.2019.
 • Effin lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla
  11.2.2019
  Leena Romppainen
  Effi lausui liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Ahto Apajalahti oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 1.2.2019.