Electronic Frontier Finland – Effi ry:n hallitus 2019

Huom! Effin hallituksen jäsenet ja muut toimihenkilöt toimivat yhdistyksessä yksityishenkilöinä, eivät työnantajansa tai muiden sidosryhmiensä edustajina.

Kaikki tavoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@effi.org -osoitteilla.

Leena Romppainen Leena Romppainen, puheenjohtaja
040 590 3031, puheenjohtaja@effi.org
IT-asiantuntija, töissä Futurice Oy:ssä.
Timo Karjalainen Timo Karjalainen, varapuheenjohtaja, sihteeri
050 590 3763
Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay.
Tapani Tarvainen Tapani Tarvainen, varapuheenjohtaja, jäsenvastaava
040 729 3479,
gpg-avain
FM, yli-insinööri Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa
Elias Aarnio Elias Aarnio, varapuheenjohtaja, jäsentiedotevastaava
040 541 1832
IRC: elias_a
Valtiotieteen maisteri, Kaarina
Kuisma Joentakanen Kuisma Joentakanen
Insinööri (AMK), ohjelmistokehittäjänä Digialla.
Mikko Kenttälä Mikko Kenttälä
Tietoliikenne- ja tietoturva-asiantuntija yksityisellä sektorilla.
Yhdistysaktiivi.
Juha-Pekka Laesvuori Juha-Pekka Laesvuori
Ohjelmistoalan yrittäjä, Iteco Oy
Juha Nurmi Juha Nurmi
Sirpa Pöyhönen Sirpa Pöyhönen, rahastonhoitaja
FM, biologi. Ohjelmistoalan yrittäjä, Sorware ay