Effin kevätkokous 5.4.2024: pöytäkirja ja toimintakertomus

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n kevätkokous 2024

4.5.2024 kello 15:19, Mallassauna, Pikisaarentie 15, Oulu

Osanottajat:

  • Timo Karjalainen
  • Otso Kassinen
  • Mikko Kenttälä (kohdat 1-5)
  • Pasi Perkiö
  • Raoul Plommer
  • Sirpa Pöyhönen
  • Tapani Tarvainen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 15:19.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Tapani Tarvainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otso Kassinen ja Pasi Perkiö. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Timo Karjalainen esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Rahastonhoitaja Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.

7. Toiminnantarkastajien lausunto

Sirpa Pöyhönen esitteli toiminnantarkastajien lausunnon.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtajaksi ryhtyi Otso Kassinen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.

Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Timo Karjalainen.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:00.


Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.

Otso Kassinen ja Pasi Perkiö


Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2023

1. Yleistä

Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Vuoden 2023 aikana yhdistyksen toimintaa kuormitti edelleen rahankeräysoikeudenkäynti.

2. Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1200. Jäsenkunta pysyi edelleen erittäin miesvoittoisena.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 11 kokousta sähköpostilistallaan. Fyysisiä kokouksia ei ollut.

Hallituksen puheenjohtajana toimi koko vuoden Leena Romppainen, varapuheenjohtajina Elias Aarnio, Timo Karjalainen (sihteeri) ja Tapani Tarvainen (30.4.2023 asti), sekä jäseninä Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen (rahastonhoitaja) ja Topi Toosi.

Yhdistyksen toiminnanjohtajana aloitti 1.5.2023 Tapani Tarvainen.

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin etäkokouksena 29.6.2023.

Syyskokous järjestettiin läsnäkokouksena Helsingissä 16.12.2023.

3.1. Työryhmät

Yhdistyksellä on tietosuojaryhmä (perustettu 2020) ja tietoturvaryhmä (perustettu 2021). Tietoturvaryhmä on seurannut CRA:n ja NIS2:n kansallista implementointia.

4. Tiedotustoiminta

Tiedotustoiminta vuonna 2023 oli hiljaista, lehdistötiedotteita julkaistiin pari kappaletta. Yhdistys näkyi myös sosiaalisessa mediassa X:ssä (entinen Twitter) ja Facebookissa.

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

Vuonna 2023 lähetettiin yksi jäsentiedote.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Effi antoi eduskunnan valiokunnille ja ministeriöille ynnä muille tahoille runsaasti lausuntoja mm. EU:n lastensuojeluasetuksesta, eID-säädösesityksestä, valtionhallinnon pilvipalvelulinjausten päivittämisestä ja tekijänoikeuslakiesityksestä.

Effi oli mukana AuroraAI-tekoälyohjelman etiikka ja yhteiskuntavastuu -ryhmässä, Effiä edusti varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen. Ryhmän toiminta loppui vuonna 2022, AuroraAI-ohjelman loppuarviointi julkaistiin 2023.

Tapani Tarvainen toimi myös Valtion tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan jäsenenä. Tarvainen nimitettiin seuraavallekin kaudelle 2023-2027.

Effi kanteli oikeuskanslerille uuden tekijänoikeuslain 55 i § mukaisen erimielisyyksien ratkaisumenettelyn asiantuntijanimityksistä.

6. Kampanjointi

Yhdistys pyörittää kolmea Tor exit -noodia.

7. Yhteistyöverkostot ja tapahtumat

7.1 Suomessa

Kotimaassa Effi on Open Knowledge Finlandin, Tekijänoikeudellisen yhdistyksen ja Suomen avoimien tietojärjestelmien COSSin jäsen sekä Jyrki Kasvin säätiön tukiyhdistyksen kannatusjäsen. Lisäksi Ihmisoikeusliiton ja kuluttajaliiton kanssa on tehty yhteistyötä soveltuvissa asioissa.

Effi osallistui muun muassa seuraaviin tapahtumiin:

19.6.2023 Finnish Internet Forum (Romppainen, Tarvainen)

7.1 Kansainvälisesti

Kansainvälisesti Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsin (EDRin)jäsenenä. Lisäksi Effi on ICANNin Non-commercial Users Constituencyn (NCUC) ja Not-for-Profit Organizations Constituencyn (NPOC) jäsen sekä My Data Globalin jäsen.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

12.-14.5.2023 EDRin vuosikokous Belgrad, Serbia
5.-8.6.2023 RightsCon Costa Rica
19.-21.6.2023 EuroDIG Tampere
1.-4.9.2023 Freedom not Fear, Bryssel
8.-12.10.2023 Internet Governance Forum Kioto

9. Talous

Yhdistyksen varainhankinta jatkoi vakaalla pohjalla vuonna 2023. Toiminnanjohtajan palkkaamisen myötä tilikausi oli vahvasti alijäämäinen. Yhdistys saa tulonsa lähes yksinomaan jäsenmaksuista, joiden vuosittainen kertymä on pysytellyt vakaana jo useiden vuosien ajan. Taloudellinen tilanne oli läpi vuoden hyvä.

9.1 Rahankeräystutkinta ja -oikeudenkäynti

Yhdistys ja sen hallituksen jäseniä on ollut tutkinnassa epäiltynä rahankeräysrikoksesta vuodesta 2015. Minkäänlaisista varojen väärinkäytöksistä yhdistystä ei epäillä, vaan kysesssä on sama vanha asia: saako yhdistyksen sivuilla olla tilinumero ja tieto että yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. Sivuilla on ollut teksti: “EFFI voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseen. Niitä ei voi kuitenkaan vähentää esim. verotuksessa. Jos haluat lahjoittaa, käytännössä se tapahtuu helpoiten tilisiirtona yhdistyksen tilille: (tili poistettu tästä). Lähetä meili jasenasiat@effi.org niin saat viitenumeron pankkisiirtoa varten.” Esitutkinta saatiin päätökseen vuonna 2020, syytteet nostettiin 2021, käräjäoikeuden käsittely oli 2021 ja tuomio annettiin 2022: Effille ja syytetyille tuomittiin rahankeräysrikoksesta sakkoa. Effi valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, jossa tapausta käsiteltiin vuonna 2024. Hovioikeuden ratkaisua ei ollut annettu 4.5.2024 mennessä.

Rahankeräystutkinta ja oikeudenkäynti ovat vieneet yhdistykseltä merkittäviä määriä aikaa ja rahaa sekä mahdollisesti aiheuttaneet mainehaittaa ja vaikeuksia saada aktiiveja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *