EFFI: Jälleen oikeusvoitto mediateollisuutta vastaan – DVD-Jonin vapauttavaa tuomiota ei muutettu Norjassa

Helsinki 22.12.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

EFFI: Jälleen oikeusvoitto mediateollisuutta vastaan – DVD-Jonin
vapauttavaa tuomiota ei muutettu Norjassa

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on saanut jälleen riemuita
tuomioistuimen päätöksestä, jossa mediateollisuus hävisi tietotekniikan
innovaatiivisille käyttäjille. Viime viikolla Hollannissa vertaisverkko Kazaa
todettiin lailliseksi. Yhdysvalloissa puolestaan todettiin, että
Internet-operaattori saa kieltäytyä luovuttamasta vertaisverkkoja käyttävien
tunnistamistietoja mediateollisuudelle. Tänään Norjassa ylempi oikeusaste ei
muuttanut alioikeuden tammikuista tuomiota, jossa DVD-levyjen kopiosuojauksien
murtamiseen osallistunut Jon Johanssen vapautettiin syytteistä.

“Norjan päätös oli odotettu. Hollywoodin painostuksesta nostettu juttu on
ollut kaikin puolin vailla perusteita. Voimassa oleva laki on harvinaisen
yksiselitteinen: kuluttaja saa tehdä ostamillaan DVD-levyillä mitä haluaa”,
kommentoi EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen.

Myös Suomen voimassa oleva tekijänoikeuslaki sallii kopiosuojauksen
rikkomisen, levyjen kopioinnin tietokoneelle ja vaikkapa näin kopioitujen
elokuvien näyttämisen Linuxista ilman lisensoituja soitto-ohjelmia.
Tekijänoikeuslakia ollaan kuitenkin muuttamassa.

“Sekä Suomessa että Norjassa on tulossa voimaan tekijänoikeuslain muutos,
joka saattaa vaarantaa uusien innovaatisten tietokoneohjelmien laadinnan.
Vaikka DVD-Jon on vapaa, niin kiistan kohteena ollut kopiosuojaukset kiertävä
ohjelmakoodi nimeltä DeCSS saattaa olla pian laiton”, tuskailee EFFI:n
puheenjohtaja Mikko Välimäki

EFFI toivookin, että Suomessa saataisiin uuteen lakiin järkevä kompromissi.
Välimäki linjaa: “Ohjelmoijilla tulisi olla laissa turvattu vapaus kehittää
uusia käyttötapoja tietokoneille ilman pelkoa Hollywoodin ja mediateollisuuden
oikuista. Kaikenlaiset kopio- ja aluekoodisuojaukset tulisi säätää selkeästi
lainsuojattomiksi”.

Lisätietoja

EFFI: DVD-Jon vapautettiin syytteistä Norjassa – DVD-elokuvia saa katsoa
laillisesti Linuxilla
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-01-07.html

EFFI: KaZaA todettu lailliseksi Hollannissa
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-12-19.html

Court Rules Verizon Can Refuse to ID Customers to Music Industry
http://www.eff.org/Cases/RIAA_v_Verizon/20031219_eff_pr.php

Tekijänoikeus-FAQ
…eli vastauksia kysymyksiin 16.7.2003 annetusta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.