EFFI: KaZaA todettu lailliseksi Hollannissa

Helsinki 19.12.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on erittäin tyytyväinen tuoreeseen
oikeuden päätökseen Hollannista. Tuomion mukaan KaZaA-vertaisverkko on
laillinen ja kyseisen ohjelmiston levittäminen täten sallittua. Hollannin
korkeimman oikeuden antama päätös on linjassa vastaavien Yhdysvalloista
saatujen päätösten kanssa, joissa Grokster- ja Morpheus-vertaisverkot on
todettu lailliseksi. Vertaisverkkoja voidaan käyttää sekä laillisiin että
laittomiin käyttötarkoituksiin eikä teknologian valmistaja ole vastuussa siitä
mitä käyttäjät niillä tekevät.

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen selittää: “Päätös oli hyvin
merkittävä, koska nyt myös Euroopassa on saatu vihdoin vahvistus sille, että
teknisten välineiden tekijöitä eli ohjelmistoyrityksiä ei pidä syyttää
käyttäjien mahdollisista väärinkäytöksistä. Tulos ei ole yllättävä ja onkin
valitettavaa, että sisältöteollisuus on voinut ylipäätänsä ennalta
epätoivoisten oikeudenkäyntien kautta hidastaa teknologiasektorin
innovatiivisuutta.”

Tapaus eroaa Napsterista siinä, että tässä vertaisverkko-ohjelmaa
valmistaneella yrityksillä ei ollut keskitettyjä palvelimia, joiden avulla
olisi voitu kontrolloida mitä materiaalia verkossa liikkuu. Päinvastainen
päätös olisi merkinnyt pahimmillaan sitä, että esimerkiksi sähköpostiohjelmien
tekijöitä olisi voitu syyttää sähköpostin avulla tapahtuvista
tekijänoikeusrikkomuksista.

“Vertaisverkoissa on nykyään myös runsaasti laillista materiaalia”, korostaa
EFFI:n puheenjohtaja Mikko Välimäki, ja jatkaa: “Ilmeisesti vertaisverkot eivät
muutenkaan uhkaa laillisen musiikin kulutusta. Muuten on vaikea esimerkiksi
selittää, miten musiikin myyntiluvut ovat kohonneet samaan aikaan kuin
vertaisverkkojen käyttöön tarvittavat laajakaistayhteydet ovat yleistyneet
voimakkaasti.”

Lopuksi EFFI arvelee, että päätös laskee teknologiayritysten riskejä jatkaa
vertaisverkkojen kehittämistä. Samaan aikaan sisältöteollisuus on aloittamassa
käyttäjien haastamisen oikeuteen, mikä tulee tarkoittamaan, että käyttäjien
yksityisyyttä kunnioittaville vertaisverkoille tulee myös olemaan voimakasta
kysyntää.

Lisätietoja

The Register tapauksesta
http://www.theregister.co.uk/content/6/34613.html

IFPI haastamassa käyttäjät oikeuteen:
http://weblogs.jupiterresearch.com/analysts/mulligan/

“Judge: File-swapping tools are legal”
http://news.com.com/2100-1027-998363.html?tag=fd_lede1_hed

“EMI, Universal sues Napster venture backers”
http://reuters.com/financeNewsArticle.jhtml?type=governmentFilingsNews&storyID=2615402

Suomessa ÄKT pelottelee kouluja ja yrityksiä vertaisverkoista
harhaanjohtavalla tietoturvakampanjalla:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-04-25.html

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.