EFFI ry:n syyskokous 28.11.2003, pöytäkirja

EFFIn syyskokous 28.11.2003

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Sali 8. Aika: 18:00.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin 18:27.

2. Kokouksen järjestäytyminen

a. puheenjohtajan vaali

Valittiin Mikko Välimäki.

b. sihteerin vaali

Valittiin Juho Heikkilä.

c. kahden pöytäkirjantarkistajan vaalit

Ei valittu koska pöytäkirja kirjoitettiin kokouksen aikana julkisesti.

d. kahden ääntenlaskijan vaalit

Valitaan jos on tarvetta.

3. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Vuoden 2003 toimintakertomus

Ville Oksanen esitteli toimintakertomuksen. Kai Puolamäki kertoi
samanpäiväisestä käynnistään eduskunnassa.

6. Hallituksen jäsenten tiivis katsaus kuluneeseen vuoteen

Jätettiin myöhemmäksi mikäli jää aikaa.

7. Kauden 2001-2002 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Janne Lindqvist esitteli tilintarkistajien lausunnon sekä
tuloslaskelman.

8. Kauden 2001-2002 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kohtien 8 ja 9 ajaksi kokouksen puheenjohtajana toimi Lynoure Rajamäki.

Tilinpäätös vahvistettiin.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille kauden
2001-2002 vastuuvelvollisille

Vastuuvapaus myönnettiin.

10. Järjestön puheenjohtajan vaali

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Ville Oksanen. Ville esittäytyi
lyhyesti.

11. Järjestön hallituksen vaali

Seuraavat ihmiset olivat ehdolla ja valittiin:

Lynoure Rajamäki
Juho Heikkilä
Kai Puolamäki
Mikko Hänninen
Herkko Hietanen
Janne Lindqvist
Mikko Välimäki
Tapani Tarvainen

12. Järjestön tilintarkastajien vaali

Ehdotettiin ja valittiin Riikka Siiskonen ja Antti Honkela.

Valittiin varatilintarkastajiksi Janne Nikula ja Jarno Luoma-Nirva.

13. Vuoden 2004 talousarvion hyväksyminen

Janne Lindqvist esitteli talousarvion.

Keskusteltiin jäsenmaksun suuruudesta ja päätettiin pitää se ennallaan, 10
€.

Hyväksyttiin talousarvio.

14. Vuoden 2004 toimintasuunnitelman hyväksyntä

Mikko Välimäki ja Ville Oksanen esittelivät toimintasuunnitelman.

Luoma-Nirva ehdotti kerättäväksi listaa yhdistyksen kannalta suosiollisista
EU-vaali ehdokkaista. Lisättiin tämä toimintasuunnitelmaan.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

15. Järjestön kehittäminen

Janne Lindqvist ehdotti EFFIn julkaisuille toimittajaa.

Keskusteltiin mahdollisesta Itä-Euroopan tilanteen kartoittamisesta.

16. Julkilausuma

Lehdistötiedote: Hallitus vaihtunut ja hallituksen ideoita ensi
vuodelle.

17. META

Keskusteltiin yhdistyksen logosta. Mikko Välimäki muisteli logoehdotelmaa ja
piirsi tämän taululle ehdotukseksi. Päätettiin lähteä suunnittelemaan logoa
ennemmin piirroksen kuin vanhan logoehdotuksen pohjalta. Ville Oksanen tallensi
piirroksen digikameralla.

Ehdotettiin jäsenkyselyä. Toteutetaan vapaaehtoisena jäsenmaksun
yhteydessä.

18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 19:37.

Kokous kävi pöytäkirjan läpi ja hyväksyi sen.