Lausunnot

Lausunnot

Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä

EFFIn Työ- ja Elinkeinoministeriölle antama lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä. Ensisijaisesti lausunnossa pyydettiin ottamaan kantaa patenttilitigaatiojärjestelmän pääperiaatteisiin ja menettelysääntöihin sekä yhteisöpatenttiin. Tällä hetkellä EFFIn näkökulmasta keskustelua vaikeuttaa esitysten epätäsmällisyys ja moninaisuus, mikä tekee täsmällisten kantojen ottamisen vaikeaksi.