Lausunnot

Lausunnot

Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä

EFFIn Työ- ja Elinkeinoministeriölle antama lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä. Ensisijaisesti lausunnossa pyydettiin ottamaan kantaa patenttilitigaatiojärjestelmän pääperiaatteisiin ja menettelysääntöihin sekä yhteisöpatenttiin. Tällä hetkellä EFFIn näkökulmasta keskustelua vaikeuttaa esitysten epätäsmällisyys ja moninaisuus, mikä tekee täsmällisten kantojen ottamisen vaikeaksi.

Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä Read More »

Lausunto hallintovaliokunnalle teletietojen tallennusvelvollisuudesta (U 52/2005 vp)

EFFI on antanut asiantuntijalausunnon hallintovaliokunnalle asiassa U 52/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yleisten sähköisten viestintäpalvelujen yhteydessä käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta. Lausunto on noudettavissa PDF-muodossa.

Lausunto hallintovaliokunnalle teletietojen tallennusvelvollisuudesta (U 52/2005 vp) Read More »