Lausunnot

Lausunnot

Lausunto Rasistiset rikokset -mietinnöstä

Effi kannattaa pyrkimyksiä väkivallan ja vihan vähentämiseen, mutta katsoo työryhmän ehdotusten olevan monin paikoin ristiriidassa niin sananvapauden perusperiaatteiden, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännönkin kanssa sekä epätarkoituksenmukaisina.

Lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä

EFFIn Työ- ja Elinkeinoministeriölle antama lausunto eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittämisestä. Ensisijaisesti lausunnossa pyydettiin ottamaan kantaa patenttilitigaatiojärjestelmän pääperiaatteisiin ja menettelysääntöihin sekä yhteisöpatenttiin. Tällä hetkellä EFFIn näkökulmasta keskustelua vaikeuttaa esitysten epätäsmällisyys ja moninaisuus, mikä tekee täsmällisten kantojen ottamisen vaikeaksi.