Lausunnot

Lausunnot

Lausunto tekijänoikeuden suoja-aikadirektiivistä

Lausunto koskien lausuntopyyntöä tilannekatsauksesta ns. suoja-aikadirektiivin osalta (ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 2006/116/EY) 19.3.2010 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic Frontier Finland ry pitää erittäin positiivisena, että Suomi on toiminut asiassa aktiivisesti suuren valiokunnan päättämän kannan toimeenpanemiseksi EU-tasolla. Samoin Effi on tyytyväinen nyt käytävään proaktiiviseen asian jatkokäsittelyn valmistautumiseen, mikä on käsityksemme mukaan …

Lausunto tekijänoikeuden suoja-aikadirektiivistä Read More »

Lausunto Rasistiset rikokset -mietinnöstä

Effi kannattaa pyrkimyksiä väkivallan ja vihan vähentämiseen, mutta katsoo työryhmän ehdotusten olevan monin paikoin ristiriidassa niin sananvapauden perusperiaatteiden, kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännönkin kanssa sekä epätarkoituksenmukaisina.