Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle tekijänoikeuslaista ja orpoteosten käyttämisestä

Effin lausunto lausuntopyynnöstä OKM/5/010/2013

25.2.2013
Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Kuten aikaisemmin, yleisellä tasolla järjestö toivoo, että tekijänoikeuslainsäädännössä luovuttaisiin tällaisten yksittäisten “pistemäisten” korjausten tekemisestä ja katsottaisiin hetkeksi järjestelmän kokonaistilaa ja uskottavuutta kansalaisten silmissä. Jotta järjestelmä pysyisi uskottavana, sen tulisi olla oikeudenmukainen kansalaisten silmissä. Effin näkemyksen mukaan lainsäädännön ja tuomioistuinten päätösten seurauksena nykyjärjestelmä on menettänyt pitkälle legitiimisytensä, mitä ei korjata “valtiollisella propagandalla” tai erityisesti säädöksiä kiristämällä. Lisäksi jatkuvien pienten korjausten seurauksena lainsäädännöstä on tullut lähes lukukelvoton kaaos, jossa numerointi ja viittaukset tekevät lain kokonaisuuden hahmottamisen haasteelliseksi jopa tekijänoikeuteen erikoistuneille juristeille, puhumattakaan tavallisista kansalaisista.

Effi kannustaa ministeriötä tutustumaan tarkasti Kanadan ja Englannin tekijänoikeusjärjestelmän uudistushankkeisiin, jossa lähtökohtana oli lainsäädännön joustavuuden lisääminen ja myöskin kuluttajien oikeuksien oikea tasapainottaminen suhteessa tekijänoikeusteollisuuteen. Korjatut ongelmat löytyvät myös Suomen tekijänoikeuslaista ja niihin ei puututa tässä ehdotuksessa.

Nyt käsittelyssä olevassa paketissa on Effin näkökulmasta toki myös hyviä muutosehdotuksia, kuten orpoteoksia koskeva uusi sääntely. Kokonaisuutena ehdotus ei kuitenkaan lisää verkkokansalaisten oikeuksia kuin korkeintaan välillisesti.

1. Direktiivin 2011/77/EU (suoja-aika) edellyttämät säännökset

Tekijänoikeuden taannehtiva pidentäminen on taloustieteen tutkijoiden käytännössä yksimielisen kannan mukaan täysin järjetöntä. Kyseessä on kuitenkin klassinen esimerkki tilanteesta, jossa pienen eturyhmän kannattaa käyttää huomattavia resursseja lobbaukseen, koska suurelle enemmistölle asia ei ole merkittävä. Tässä tapauksessa IFPI:n sitkeä lobbaus toikin heille erittäin makean voiton ja häviäjänä oli suuri yleisö.

Effillä ei ole huomautettavaa yksittäisistä pykälistä, mutta sen sijaan järjestö edellyttää, että lain perusteluihin lisätään yksityiskohtainen selonteko siitä, miten prosessi meni Suomen osalta:

– Miten Suomen kanta muodostui ensin jatkamista vastaan ja miten Suomi kokosi EU:n sisällä ehdotuksen blokanneen määrävähemmistön;
– Miten IFPI jatkoi aggressiivista lobbaustaan;
– Miten sivistysvaliokunta käänsi lopulta Suomen ja siten koko EU:n pidentämisen kannalle;

Tämä informaatio olisi keskeistä tallentaa, jotta jatkossa vastaava äärimäisen ruma “public rent seeking” voitaisiin välttää.

2. Direktiivin 2012/28/EU (orpoteokset) edellyttämät säännökset

Ehdotuksen suurin ongelma on, että se perustuu hyvin perinteiseen kuvaan tekijänoikeudesta. Vaikka ehdotuksella toki tuetaan teosten digitalisaatiota, se perustuu ajatusmaailmaan, jossa teosten pääasiallisia tuottajia ja käyttäjiä ovat institutionaaliset toimijat. Tämä ei kuitenkaan pidä enää paikkansa, vaan yksittäisten henkilöiden digitaaliset arkistot ja teosten käyttäminen ovat todennäköisesti määrällisesti vähintään yhtä tärkeä kulttuuriresurssi. Ehdotus ei tuo tältä osin parannuksia nykytilaan. Ehdotus on silti puutteistaan huolimatta askel eteenpäin.

3. Lähettäjäyritysten ja lehtikustantajien arkistoaineistojen käyttöä koskeva sopimuslisenssisäännös ja sopimuslisenssikonstruktion vahvistaminen

Effi kannattaa myös lämpimästi näitä ehdotusta, koska niiden avulla pystyttäisiin purkamaan pitkälle vanhojen teosten mediakäytössä olevat ongelmat. Jälleen kerran Effin näkökulmasta ongelmana kuitenkin on, että ehdotuksella sementoidaan olemassa olevien toimijoiden (mediatalot, Yle, tekijänoikeusjärjestöt) asemaa suhteessa uusiin ja potentiaalisesti innovatiivisiin käyttötapoihin. Ehdotuksella pitäisikin ehdottomasti antaa mahdollisuus lisensoida aineistot kolmansille tahoille näiden tuottamien uusien palveluiden tuottamiseksi.

Samoin on lähes käsittämätöntä, että tässä kohtaa (päinvastoin kuin orpoteosten kohdalla) ei huomioida, että aineistoja tulisi voida käyttää myös sopimuslisenssin avulla tutkimus ja opetuskäyttöön ilman esimerkiksi KAVAa koskevia järjettömiä jakelurajoituksia.

Lainauskorvauspykälän täsmentäminen

Effin näkökulmasta tämän pykälän korjaaminen on lähinnä esimerkki siitä, että OKM:n prioriteetit lainsäädännön ongelmien korjaamisjärjestyksen suhteen eivät ole ehkä ihan loppuun asti harkittuja. Aihepiiri huomioiden, herää myös väkisin kysymys, onko kohdan mukaan ottamisella henkilökohtainen ulottuvuus. On totta, että ilman selvää pykälää kustantajat koittavat varmasti siirtää tämänkin tulovirran itselleen. Asia olisi kuitenkin helposti ratkaistavissa pehmeämmillä keinoin ( esim. OKM:n ukaasikirje kustantajille?).

Äänitallenteen suojan liittymäkriteereiden täydentäminen

IFPI saa lähioikeuksien pidentämisellä yhden tärkeimmistä lobbaustavoitteistaan läpi ehdotuksessa. Miksi heille pitää sitten vielä antaa lisäoikeuksia tämän kohdan muutoksella? Effi edellyttää minimissään, että kohtaan kirjataan auki, mitä ja miten IFPI ja levy-yhtiöt ovat esitystä lobanneet OKM:n suuntaan muutoksen tarpeellisuutta. Lisäksi Effi muistuttaa, että tästä muutoksesta eivät hyötyisi kotimaiset, kotimaisia musiikkitallenteita kotimaisissa studioissa tekevät yritykset. Sen sijaan hyötyjinä olisivat käytännössä monikansalliset, usein sijoitusyhtiöiden hallussa olevat alan megatoimijat. Toisaalta toimintojen ulkoistaminen pois Suomesta taitaa olla vasemmistoliittolaisten ministerien erityissuojelussa (vrt. Trafi), minkä kanssa ehdotus on tietysti hyvin linjassa.

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,
Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja
FT (teknologiaoikeus), OTK