Lausunto Euroopan neuvoston asiakirjasta “On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations”

LAUSUNTO 10.11.2008

Viitaten Opetusministeriön lausuntopyyntöön (diaarinumero 9/302/2008),
Electronic Frontier Finland ry (Effi) haluaa ilmaista mielipiteensä
Euroopan neuvoston asiakirjasta “On the Protection of Rights
of Broadcasting Organisations”
:

Ehdotetunkaltaiselle uudelle televisio- tai radiotoiminnan
harjoittajien oikeuksia suojaavalle instrumentille ei ole tarvetta,
päinvastoin siitä olisi todennäköisesti haittaa markkinoiden
kehitykselle ja sananvapaudelle.

Uuden instrumentin tarvetta perustelevaa empiiristä
tutkimustietoa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan.
Muitakaan konkreettisia perusteluja ei ole esitetty,
eikä toisaalta potentiaalisia haittoja arvioitu.

Erilaisten sisältöjen levitystavat ovat voimakkaassa murrostilassa,
eikä ole mielekästä yrittää estää uudenlaisten liiketoimintamallien
syntyä ja kehitystä pakottamalla niitä vanhojen, esi-digitaalisella
kaudella syntyneiden toimintatapojen muottiin. Todennäköisesti
tuloksena olisi vain jo syntyessään vanhentunut sopimus, johon
käytetty aika olisi hukkaan heitettyä – tai pahimmassa tapauksessa
Euroopan kilpailukykyä heikentävä, uusien innovaatioiden esteeksi
muodostuva riippakivi.

Asiakirjassa mainitaan myös uutiset. Videositaatit TV-uutisista ovat
muodostuneet yhä tärkeämmiksi poliittisen keskustelun välineiksi, ja
on olemassa vaara, että ehdotettua mekanismia käytettäisiin
sitaattioikeuden kaventamiseen ja siihen perustuvan poliittisen
videokeskustelun vaientamiseen. Tähän on syytä kiinnittää erityistä
huomiota, jos hanketta viedään eteenpäin.

Ehdotettu mekanismi on lisäksi luonteeltaan selvästi puhdas
investointisuoja, eikä tekijänoikeuslaki ole sellaisille oikea paikka.
Patenttienkaan suoja-aika ei ole kuin 20 vuotta, eikä asiakirjassa
esitetä mitään syytä miksi tv- tai radiolähetykset vaatisivat
moninkertaisesti pitempää suoja-aikaa.

Kunnioittavasti,

Tapani Tarvainen
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
PL 239
00101 Helsinki