Lausunto talousvaliokunnalle IPR Enforcement II-direktiivistä

EFFI esitti 16.2.2006 asiantuntijalausunnon talousvaliokunnalle asiassa U 39/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä neuvoston puitepäätökseksi (teollis- ja tekijänoikeusrikoksista). Lausunnon voi noutaa PDF- ja DOC-muodossa.