EFFI-Sähke 1/2006

20.2.2006

 1. EFFI Email on nyt EFFI-Sähke
 2. Muhammed-kuvat kuohuttavat
 3. Ohjelmistopatentit kummittelevat jälleen
 4. Immateriaalioikeusdirektiiviluonnos ei kelpaa
 5. Tietosuojarintamalla tapahtuu
 6. Oksanen ja Kotilainen napit vastakkain
 7. EFFIä epäillään luvattomasta rahankeruusta
 8. DNA-rekisteri tyrmättiin
 9. Sähköinen äänestysjärjestelmä ongelmallinen
 10. Roskaposti vähenee – tai lisääntyy
 11. Piraattitehtaan ja Copycontrollin arvoitukset
 12. Maamme-laulu kaapattu – omenariisipuuro vapautettiin
 13. Kopiosuojausten kierrosta kertoneet joukkoilmiantautuivat
 14. Syyskokous: uusi hallitus ja kannatusjäsenyys
 15. Teletietojen tallennuspakko meni läpi
 16. Big Brother: paha sai palkintonsa

1. EFFI EMAIL ON NYT EFFI-SÄHKE

Neljä vuotta ilmestynyt sähköinen uutistiedotteemme vaihtoi nimeä
vuodenvaihteessa. Sähke on viestintämuotona jo jäämässä historiaan,
mutta hyvä sana ansaitsee päästä uusiokäyttöön. Myös eurooppalaisen
kattojärjestömme tiedotelehden nimi EDRi-Gram on johdettu sähkettä
tarkoittavasta telegram-sanasta.

2. MUHAMMED-KUVAT KUOHUTTAVAT

Tanskalaisen Jyllands-Posten-lehden viime syyskuussa julkaisemista
pilapiirroksista monen kuukauden viiveellä noussut poru on paisunut jo
melko kohtuuttomiin mittoihin. Suomen Sisu -yhdistyksen
julkaistua kuvat omalla verkkosivullaan keskustelu kiihtyi Suomessakin.
Kansanedustaja Jari Vilén (kok) näkee kuvien julkaisun jopa uhkana
kansalliselle turvallisuudelle. Pääministeri Matti Vanhanenkin kiiruhti
varmuuden vuoksi pyytelemään anteeksi muslimeilta.

Kai Puolamäen blogikirjoitus kokoaa asiasta EFFIn aktivistilistan
keskusteluissa esiintulleita ajatuksia. Yhteiskunnallisia ilmiöitä, myös
uskontoja, on saatava arvostella myös parodian keinoin. Parodiaakin saa
kritisoida, eikä kaikkea mitä on oikeus sanoa, ole aina järkevää sanoa.
Mutta valtiojohtoisella sensuurilla ei pidä päättää, mikä on fiksua.
Eikä valtiojohdon asia ole pyydellä anteeksi kansalaisten puheita.

http://www.effi.org/blog/kai-2006-02-16.html

3. OHJELMISTOPATENTIT KUMMITTELEVAT JÄLLEEN

EU:ssa on alettu jälleen säätää patenttilakeja. Tällä kertaa asiaa
ollaan valmistelemassa vähän huolellisemmin kuin viime kerralla, ja
näkemyksiä kysytään muiltakin tahoilta kuin suurteollisuudelta.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö järjesti 17.2. komission
konsultaatioon liittyvän keskustelutilaisuuden, johon EFFIn edustajana
osallistui Mikko Rauhala. Hän toi esiin erityisesti
ohjelmistopatentteihin liittyviä ongelmia, mutta niistä ei syntynyt
keskustelua. Yleisemmin ehdotettua yhteisöpatenttijärjestelmää
kritisoivat kyllä monet muutkin läsnäolijat mm. kieli-,
oikeudenkäyntipaikka- ja kustannusperustein sekä sen luomien
rinnakkaisten oikeusjärjestelmien takia. Jäipä hieman kyseenalaiseksi
myös se, vastaako direktiivi mihinkään todelliseen eurooppalaiseen
tarpeeseen.

Suuret ohjelmistoyritykset ovat aloittaneet uuden lobbauskierroksen
laillistaakseen EPO:n omin luvin kehittämän käytännön, jossa patentteja
myönnetään paitsi teknisille laitteille myös tietokoneohjelmille.

http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=195&res=1024_ff&print=0

4. IMMATERIAALIOIKEUSDIREKTIIVILUONNOS EI
KELPAA

EFFIltä pyysi asiantuntijalausuntoa myös eduskunnan talousvaliokunta
teollis- ja tekijänoikeusrikoksia koskevaan Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviehdotukseen. Ville Oksanen kirjoitti lausunnon
ja osallistui talousvaliokunnan kokoukseen 15.2. Lausunnossa direktiivi
neuvotaan hylkäämään kokonaan tarpeettomana,
epämääräisenä ja oikeusperustaltaankin kyseenalaisena.
Direktiivissä mm. puhutaan “yllytyksestä ja avunannosta”
immateriaalioikeuksien loukkaamiseen määrittelemättä näitä termejä.
Se vaikuttaakin yritykseltä kriminalisoida kaikki uudet teknologiat,
joita mahdollisesti joku saattaisi käyttää laittomasti, mm. vertaisverkot.
EFFI neuvookin kohdistamaan sanktiot yksinomaan väärinkäytöksiin eikä
mihinkään potentiaalisiin apuvälineisiin.

EFFIn lausunto:

http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/ipr-enforcement-2006-02-16.html

Direktiiviesitys: http://tinyurl.com/942mq

5. TIETOSUOJARINTAMALLA TAPAHTUU

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen on osallistunut kutsuttuna
asiantuntijana myös EU:n tietosuojadirektiivin käsittelyyn liikenne-
ja viestintäministeriön työryhmässä sekä eduskunnan valiokunnissa.

Hallintovaliokunnan kokouksessa 10.2. Oksanen antoi lausunnon, jossa
teletietojen pakkotallennusta koskeva direktiivi todetaan hätäisesti
ja sekavasti valmistelluksi ja hyödyttömäksi terrorismintorjunnankaan
kannalta, jolla sitä on perusteltu. Europarlamentin joulukuussa hyväksymän
direktiivin myötä on haudattu oikeusvaltioiden tähänastinen periaate,
jonka mukaan kansalaisiin saa kohdistaa valvontatoimenpiteitä vain
perustellun epäilyn vuoksi.

http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuus-2006-02-10.html

Suuren valiokunnan tietosuojakeskustelutilaisuudessa 15.2. olivat kuultavina
Oksasen lisäksi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, poliisiylitarkastaja Marja
Kartila sisäasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Juhapekka Ristola
liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä hallitussihteeri Leena Rantalankila
oikeusministeriöstä. Tilaisuudessa keskusteltiin laajasti kansalaisten
tietosuojaan ja yksityisyyteen vaikuttavista uusista EU-hankkeista.
Valmisteilla on mm. puitepäätös, joka helpottaisi viranomaisten pääsyä muiden
maiden rikosrekistereihin sekä viranomaistoiminnan valvomisesta säätävä
puitepäätös. Oksanen toi esiin erityisesti tallennuspakkoon ja etäluettaviin
biometrisiin passeihin liittyviä ongelmia viitaten Gus Hoseinin tutkimukseen
“Threatening the Open Society: Comparing Anti-terror Policies and Strategies in
the U.S. and Europe”, joka löytyy pdf-muodossa sivulta
www.privacyinternational.org/comparativeterrorpowers.

6. OKSANEN JA KOTILAINEN NAPIT VASTAKKAIN

EFFIn hallituksen jäsen Ville Oksanen väitteli kopionestotekniikoista
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen (TTVK) toiminnanjohtajan
Antti Kotilaisen kanssa YLE Radio 1:n ohjelmassa Napit vastakkain
torstaina 9.2. klo 14. Kotilaisen mielestä kopiosuojaukset turvaavat
tekijöiden oikeudet korvauksiin. Oksanen taas argumentoi, että ne
vain hankaloittavat teoksen laillista käyttöä mutta eivät lainkaan
ammattipiratismia. Kuuntelijat äänestivät Oksasen voittajaksi
luvuin 49–3.

Väittelyn voi kuunnella YLEn sivulta
http://www.yleradio1.fi/yhteiskunta/id4495.shtml

7. EFFIÄ EPÄILLÄÄN LUVATTOMASTA RAHANKERUUSTA

Viime heinäkuuhun asti EFFIn verkkosivustolla oli sivu, jolla mainittiin
yhdistyksen voivan (PRH:n hyväksymien sääntöjensä nojalla) ottaa vastaan
lahjoituksia, ja annettiin ohjeita lahjoituksen tekemiseen. Vastaavia
sivuja on useilla muillakin yhdistyksillä, mutta joidenkin tahojen
mielestä näiden kahden tiedon kertominen samalla sivulla on
rahankeräystä, joka vaatii luvan.

Nimettömän tutkintapyynnön seurauksena poliisi tutkii asiaa. EFFIn
mielestä kyse ei ollut rahankeräyksestä, ja joka tapauksessa sivulla
olleita ohjeita ei noudattanut kuin muutama henkilö.

Puheenjohtajan tiedote EFFIn jäsenille:
http://www.effi.org/blog/2006-02-02-Tapani-Tarvainen.html

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-02-02.html

Rahankeräyslain uudistus on par’aikaa tekeillä eduskunnassa.
http://tinyurl.com/8vo7h
http://www.eduskunta.fi/

8. DNA-REKISTERI TYRMÄTTIIN

Keskusrikospoliisin päällikkö Rauno Ranta esitti 26.1., että koko kansan
kattava DNA-rekisteri olisi poliisille hyvä työkalu henki-, väkivalta-
ja seksuaalirikosten tutkinnassa. EFFIssä alettiin kirjoittaa ehdotusta
kritisoivaa lehdistötiedotetta, mutta tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
oli tällä kertaa nopeampi. Hänenkin mielestään moinen rekisteri osoittaisi
poliisin suhtautuvan kaikkiin kansalaisiin potentiaalisina rikollisina
ja olisi äärimmäisen altis väärinkäytöksille. Myös poliisiylijohtaja
Markku Salminen tyrmäsi koko kansan DNA-rekisteröinnin sekä eettisesti
ongelmallisena että kalliina.

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/85544.html
http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/kotimaa/85686.html
http://www.nelonen.fi/uutiset/arkisto_uutinen.asp?d=1135218547213

9. SÄHKÖINEN ÄÄNESTYSJÄRJESTELMÄ ONGELMALLINEN

Suomen hallitus on suunnittelemassa vaalilain muuttamista siten, että
sähköiset äänestysmenetelmät tulisivat mahdollisiksi. EFFI suhtautuu
asiaan kriittisesti, koska järjestelmää on käytännössä vaikea saada
toimimaan yhtä luotettavasti kuin nykyisin käytössä oleva
äänestyslippusysteemi.

Antti Honkelan kirjoittama EFFIn asiantuntijalausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/om-vaalilaki.html

Henrik Ingon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 23.1.:
http://www.effi.org/kirjoitukset/aanestaminen-2006-01-23.html

10. ROSKAPOSTI VÄHENEE – TAI LISÄÄNTYY

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti vuodenvaihteessa, että
“välitetty” roskaposti olisi vähentynyt murto-osaan parissa vuodessa.
Jukka Huhta ja Atro Tossavainen oikovat virheellisiä luuloja Helsingin
Sanomissa 7.1. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan:

http://www.effi.org/kirjoitukset/roskaposti-ei-vahentynyt-2006-01-07.html

11. PIRAATTITEHTAAN JA COPYCONTROLLIN
ARVOITUKSET

Tammikuussa julkaistiin sarjakuva “Piraattitehtaan arvoitus” osana
kouluille suunnattua tekijänoikeus-oppimateriaalia, jonka ovat tuottaneet
yhteistyössä opetusministeriö, opetushallitus, Tekijänoikeuden tiedotus-
ja valvontakeskus (TTVK) sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY).

http://www.piraattitehdas.fi/index.php?mid=41

Koululaiset Lissu ja Make tekevät musiikkia ja joutuvat seikkailuun
kansainvälisen piraattimafian kanssa. Kuten arvata saattaa,
tekijänoikeusjärjestöjen sponsoroima tarina antaa tekijänoikeusasioista
jossakin määrin yksipuolisen kuvan. Toisen, tasapainottavan näkökulman
aiheeseen tarjoaa parodia “Copy Controllin arvoitus”, joka on julkaistu
Herkko Hietasen blogissa:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/2006/01/ministry_of_cul.html

Taiteilija Anne Hitek-Kerho on laatinut uudet tekstit alkuperäisen
pro…oppimateriaalin “kopiosuojattuihin” (!) piirroksiin.

Lisätietoja:
http://www.tkvk.org/piraattitehdas.html
http://www.digitoday.fi/showPage.php?page_id=11&news_id=52637

12. MAAMME-LAULU KAAPATTU – OMENARIISIPUURO
VAPAUTETTIIN

Verkko-osoitteessa www.laulut.fi myydään
laulujen sanoja pdf-tiedostoina.

“Kun yhteisöjen käyttöön kopioidaan tekijänoikeuden
suojaamia teoksia kuten laulujen sanoja tarvitaan kopiointia
varten lupa oikeudenomistajilta. Tilaamalla sanoitukset
Laulut.fi -palvelun kautta voit kopioida niitä luvallisesti
ja samalla oikeudenomistajat saavat työstään asianmukaisen
korvauksen […]
Yhden sanoituksen hinta on 9 senttiä. Hinta sisältää
sanoituksen asiakkaalle toimitettuna sekä kopiointiin
liittyvän tekijänoikeusmaksun. Yhden sanoituksen à-hinta
kerrotaan sanoituksesta otettavien kopioiden määrällä.”

Mutta joukossa on myös vanhoja kansanlauluja ja muita sanoituksia,
joiden tekijä ei ole tiedossa tai oikeudet ovat umpeutuneet aikoja
sitten. Tekijänoikeuskorvaukset Kopiosto ry niistäkin silti perii.

Kun joku omii itselleen tekijänoikeuksia tai niihin vetoamalla
määräysvaltaa, joita hänellä ei todellisuudessa ole, kyse on
“tekijänoikeuskaappauksesta”. Tapauksia on kerännyt EFFI-aktiivi Kai Puolamäki
sivustolle http://www.tkvk.org/.

Joukossa on yksi onnellisesti päättynyt tapaus. Myllyn Paras Oy oli
ominut omenariisipuuroreseptin tekijänoikeudet ja kielsi levittämästä
reseptiä, mutta luopui vaatimuksistaan parin viikon kuluttua.

13. KOPIOSUOJAUSTEN KIERROSTA KERTONEET
JOUKKOILMIANTAUTUIVAT

Kahdeksan tietotekniikka-asiantuntijaa marssi 7.1.2006 Helsingin
poliisiasemalle ilmiantaakseen itsensä. He olivat jakaneet Internetissä
koodia ja ohjeita CD- ja DVD-levyjen kopionestojen kiertämiseen “organisoituna
palveluna”, mikä on (ehkä) vuodenvaihteessa
voimaantulleen uuden tekijänoikeuslain vastaista.

Kampanjan masinoija, EFFI-aktiivi Mikko Rauhala, luovutti poliisille
38 henkilön allekirjoittaman joukkotunnustuksen. Poliisi lupasi
käynnistää asiassa esitutkinnan. Tempaus sai huomiota mm. STT:ssä,
Helsingin Sanomissa ja Nelosen uutisissa.

Toisin kuin joissakin raporteissa väitettiin, tunnustus ei koskenut
kopionestojen kiertämistä, vaan julkista keskustelua kierto-ohjeista.

http://mjr.iki.fi/eucd/

14. SYYSKOKOUS: Uusi hallitus ja
kannatusjäsenyys

EFFIn syyskokoukseen Helsingin yliopistolla 17.12.2005
osallistui noin 30 effiläistä.

EFFIn puheenjohtajaksi valittiin entinen varapuheenjohtaja
Tapani Tarvainen. Hallituksessa jatkavat entinen puheenjohtaja
Ville Oksanen sekä Vili Lehdonvirta, Herkko Hietanen, Teemu Välimäki,
Jukka Huhta ja Charlotta Heikinaro. Uusiksi jäseniksi valittiin
Jussi Aikala, Markus Minkkinen, Jukka Ruotsalainen ja Juho Lindman.

Kokouksessa tehtiin periaatepäätös siitä, että yhdistyksen
kannatusjäseniksi voidaan ottaa myös yrityksiä. Tähän asti EFFIn
jäseninä on ollut vain yksityishenkilöitä.

Kokouksen pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2005-syksy.html

15. TELETIETOJEN TALLENNUSPAKKO MENI LÄPI

EU:n ministerineuvosto sai lopulta runnotuksi tahtonsa läpi, kun Euroopan
parlamentti 14.12.2005 hyväksyi teletunnistetietojen pakkotallennuksen
direktiivinä äänin 378–197 (poissa 30) luopuen näin mahdollisuudesta
toiseen kuulemiseen. Direktiivi tullee voimaan ministerineuvoston käsiteltyä
sen seuraavassa kokouksessaan maaliskuussa.

Sähköisten viestintäpalveluiden tuottajat velvoitetaan nyt pitämään
viranomaisia varten kirjaa kaikkien kansalaisten viestinnästä:
kenelle kukin on soittanut tai lähettänyt sähköpostia, missä
liikkunut matkapuhelimineen jne. Teletietoja voidaan käyttää paitsi
terrorismin torjuntaan myös vakavien rikosten selvittämiseen.
“Vakavuus” jää jäsenmaiden itse päätettäväksi, mutta nyt on jo
vaadittu tietoihin pääsyä tekijänoikeusrikkomusten vuoksi.

EFFIn lehdistötiedote lisätietolinkkeineen:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-12-14.html

EDRi-gram 4.1:
http://www.edri.org/edrigram/number4.1/dataretention

Tallennuspakon vastaisen kansainvälisen vetoomuksen allekirjoitti
viime syksynä yli 58000 henkilöä, joista lähes 6000 suomalaisia.
Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset olivat lähes yhtä aktiivisia
kuin hollantilaiset, kaikissa muissa maissa osallistuminen oli paljon
vähäisempää.
http://wiki.dataretentionisnosolution.com:81/index.php/Main_Page

Allekirjoittaneet maittain:
http://tapani.tarvainen.info/dataretention/index.html

16. BIG BROTHER: Pahat saivat palkintonsa

EFFIn järjestämässä Big Brother -tilaisuudessa Finlandia-talolla
7.12.2005 palkittiin vuoden aikana pahimmin yksityisyyttä loukanneet
tahot. Kolmessa kilpailusarjassa voittajiksi selviytyivät:

 • EU:n ministerineuvosto teletietojen pakkotallennushankkeesta
 • juorulehdistö kansalaisten yllyttämisestä toistensa vakoiluun
 • kulttuuriministeri Tanja Karpela Internetin sensuurihankkeesta kouluissa ja kirjastoissa.

Palkintopokaaleja – Herkko Hietasen ja Ville Oksasen omakätisesti
valmistamia, ihmisiä tallovia kullattuja maihinnoususaappaita – eivät
voittajat kuitenkaan käyneet pokkaamassa.

Ensimmäistä kertaa tänä vuonna Big Brother -kisassa mukana oli
myös positiivinen Winston Smith -tunnustuspalkinto. Sen voitti
postuumisti ihmisoikeusvaikuttaja Matti Wuori pitkäaikaisista ansioistaan
yksityisyyden ja muiden perusoikeuksien edistämisessä.

Ennen palkintojenjakoa EFFI järjesti seminaarin perusoikeuksista ja
yksityisyydestä EU-lainsäädännössä. Joukko poliitikkoja, virkamiehiä ja
tutkijoita puhui mm. turvallisuudesta, valvonnasta, teletietojen
tallennuspakosta sekä EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.

Ville Oksasen ja Virpi Kaukon ottamia valokuvia tilaisuudesta:
http://www.flickr.com/photos/villoks/sets/1560073/
http://virpi.kauko.org/bb05/

Lisätietoja Suomen Big Brother -kotisivulta:
http://www.effi.org/bigbrother


EFFI-Sähke (ent. EFFI Email) on parin kuukauden välein ilmestyvä
uutistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä
tapahtumista. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa
EFFIn toiminnasta sekä vanhat Sähkeet.

Talvisin terveisin,

Virpi Kauko
EFFI-Sähkeen päätoimittaja