Kopiosuojatut CD-levyt: Kuluttajan oikeudet | EFFI.org

Varo kopiosuojattuja "CD-levyjä"

Kuluttajan oikeudet

Onko kuluttajalla oikeus kopioida levyjä?

Yksityiskäyttöön kyllä. Levystä saa ottaa käyttökopion omaan kannettavaan soittimeen, tietokoneen muistiin, autostereoihin jne. missä sitten musiikkia kuunteleekin. Tekijänoikeuslain 12§ sanoo: "Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen." Tekijänoikeuksia valvovan Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen tulkinta tämän pykälän sisällöstä kuuluu: "Lain mukaan yksityinen kopiointi voi tulla kysymykseen vain silloin, kun esim. CD-levy kopioidaan puhtaasti henkilökohtaisiin tarpeisiin. Kopioita on luvallista tehdä myös perheenjäsenille ja tuttavapiirille, kunhan rajoitat sen lain edellyttämään "muutamaan kappaleeseen". Muutamalla kappaleella tarkoitetaan yleisesti 2 - 4 kappaleen valmistamista. Yksityistä käyttöä koskeva kopiointi ei saa milloinkaan tapahtua ansiotarkoituksessa."

Onko kopiosuojauksen kiertäminen laitonta?

Tällä hetkellä suojauksen saa kiertää laillisesti. Asiasta ei ole vielä säädetty laissa. Tekijänoikeuslain 56c§ tosin kieltää ansiotarkoituksessa tapahtuvan tietokoneohjelmien suojausten murtamisen sakon uhalla, mutta kopiosuojattuja CD-levyjä ei tulkittane tietokoneohjelmiksi. Ensi vuonna voimaan tuleva tekijänoikeuslain uudistus kieltää "tehokkaan" teknisen suojan kiertämisen. On toistaiseksi epäselvää miten CD-levyjen nykyisiä ja varsinkin tulevia kopiosuojauksia tulisi oikeudellisesti arvioida. Pahimmillaan kopiosuojausta ei saisi kiertää edes yksityistä käyttöä varten.

Voiko kopiosuojatun levyn palauttaa?

Virhellisen levyn saa palauttaa ja siitä voi vaatia hinnanalennusta. Myyjä on myös vastuussa virhellisen levyn aiheuttamista vahingoista laitteistolle. Kuluttajasuojalain 12§:n mukaan tavarassa on virhe, jos se ei (1) ei sovellu tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään; (2) ei sovellu siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen; (3) ei ole myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen tai ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin; tai (4) ei kestävyydeltään tai muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Virheenä ei saa vedota seikkaan, josta kuluttajan täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. 19§: jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen - toisin sanoen jos kopiosuojaamatonta levyä ei ole saatavilla - kuluttaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai purkaa kaupan. 20§: kuluttajalla on myös oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi.

Kuka kopiosuojauksista on viime kädessä vastuussa?

Levy-yhtiöt, joita Suomessa edustaa Ääni- ja kuvatallennetuottajat ry eli ÄKT. Valittaminen kopiosuojauksista levyjen vähittäismyyjille ja artisteille on siksi välillistä. Kopiosuojauksien käyttöönotosta ja mahdollisesta luopumisesta päättävät levy-yhtiöt, jotka sijoittavat rahansa musiikin tuotantoon ja markkinointiin. Jos olet joskus ihmetellyt miksi artistien kotisivuilla kyllä myydään kaikenlaista krääsää muttei musiikkia vastaus on tässä: artisti ei yleensä omista levyttämäänsä musiikkia.