Ahto Apajalahti

Tekijänoikeuskirjeiden lähettäminen pitäisi lopettaa

Effi on jättänyt eriävän mielipiteen tekijänoikeuskirjetyöryhmän mietintöön, joka luovutettiin tänään ministeri Sampo Terholle. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä selvitti piratismista epäillyille lähetettäviin kirjeisiin liittyviä käytäntöjä. Lakitoimistojen oikeudenhaltijoiden puolesta lähettämiä kirjeitä on julkisessa keskustelussa kutsuttu myös “kiristyskirjeiksi”.

Tekijänoikeuskirjeiden lähettäminen pitäisi lopettaa Read More »

Lausunto perustuslain muutosehdotuksesta (verkkotiedustelu)

Effi antoi oikeusministeriölle lausunnon perustuslain muutosehdotuksesta, joka liittyy verkkotiedustelulainsäädännön valmisteluun. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perustuslakia muutettavaksi siten, että ykistyisen suojaa voitaisiin jatkossa rikkoa “kansallisen turvallisuuden” nimissä. Effi vastustaa käsitteen “kansallinen turvallisuus” ottamista perustuslakiin ja kyseenalaistaa perustuslain muutoksen tarpeen ylipäänsä. Effi kannattaa professori Martin Scheininin ehdotusta, että perustuslakiin tulisi lisätä massavalvonnan kielto.

Lausunto perustuslain muutosehdotuksesta (verkkotiedustelu) Read More »

Effin lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Effi antoi 20.10.2016 opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon Euroopan komission ehdotuksesta (COM(2016) 593 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi).

Effi pitää komission ehdotusta katastrofaalisena ja osittain toteuttamiskelvottomana. Ehdotus ei täytä hyvän tekijänoikeussääntelyn edellytyksiä. Ehdotuksen myötä komission keskeinen hanke tälle vaalikaudelle, digitaaliset sisämarkkinat, epäonnistuu.

Effin lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla Read More »

Effin lausunto turvallisuuspoliittisista selonteoista

Effi antoi 27.9.2016 eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle lausuntonsa valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta (VNS 5/2016 vp) sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta (VNS 6/2016 vp). Effi esitti seuraavat johtopäätökset: Effi toivoo, että tulevaisuusvaliokunta peräänkuuluttaa tietosuojakysymysten ottamista keskeisemmäksi osaksi ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kehittämistä. Effi toivoo tulevaisuusvaliokunnan painottavan, että tietosuojan vahvistaminen on tärkeää sekä yksityishenkilöiden arkielämän että yrityksille suotuisan toimintaympäristön

Effin lausunto turvallisuuspoliittisista selonteoista Read More »

Effin Isoveli-palkinnot Petteri Orpolle, S-ryhmälle ja markkinaoikeudelle – kannustuspalkinto Mikko Hyppöselle

Helsinki 2.9.2016 Vapaa julkaistavaksi 2.9.2016 klo 20 Lehdistötiedote Electronic Frontier Finland – Effi ry Effin Isoveli-palkinnot Petteri Orpolle, S-ryhmälle ja markkinaoikeudelle – kannustuspalkinto Mikko Hyppöselle Yksityisyyttä ja tietosuojaa puolustava Electronic Frontier Finland – Effi ry jakoi perjantaina 2.9. vuoden 2016 Isoveli-palkinnot. Palkinnot jaetaan tahoille, jotka ovat edeltävän vuoden aikana merkittävällä tavalla uhanneet yksityisyyttä ja tietosuojaa.

Effin Isoveli-palkinnot Petteri Orpolle, S-ryhmälle ja markkinaoikeudelle – kannustuspalkinto Mikko Hyppöselle Read More »