2007

EFFI:n lausunto ICANN:ille uusia domain-nimiä koskevasta ehdotuksesta

ICANN should not judge languages, cultures or trademarks Comments on Consultation: Living in a small country with a small language, we find ICANN’s proposed new gTLD approval policy alarming. In particular, gTLD selection criteria 6 is impossible to implement fairly in a multilingual, multicultural world. In a related research we conducted a few years back

EFFI:n lausunto ICANN:ille uusia domain-nimiä koskevasta ehdotuksesta Read More »

EFFI:n lausunto viestintäministeriölle urkintalaista

Viestintäministeriön esitys uudeksi urkintalaiksi avaisi yhteisötilaajille hyvin laajat tunnistetietojen seurantamahdolliksuudet. Päinvastoin kuin lakia käsitelleistä uutisista olisi voinut päätellä, laki ei mitenkään rajoitu sähköpostiin (se koskee ihan kaikkea IP-pohjaista viestintää) ja sen piirissä on kaikki yhteisötilaajat (eikä pelkästään työnantajat).

EFFI:n lausunto viestintäministeriölle urkintalaista Read More »