Jäitä hattuun sähköisessä äänestämisessä

*Lisäys 26.8.2007:* `Sähköäänestys-FAQ`__:ssa vastataan joihinkin sähköistä äänestystä koskeviin yleisempiin kysymyksiin.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html

—–

| Lehdistötiedote
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Electronic Frontier Finland – Effi ry
| Helsinki 21.8.2007
|

Effi: Jäitä hattuun sähköisessä äänestämisessä
==============================================

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on huolissaan siitä, että
sähköistä äänestämistä edistävissä hankkeissa uhrataan demokratian
takeeksi vuosikymmenten aikana syntyneet periaatteet uuden teknologian
alttarille.

Viimeisin kannanotto sähköäänestyskeskustelussa tuli
viestintäministeri Suvi Lindéniltä, joka ehdotti Internetin yli
tapahtuvan äänestyksen käyttöönottoa [1]. Samaan aikaan Suomessa
valmistellaan sähköistä, vaalipaikalla tapahtuvaa äänestystä, jota
aiotaan testata jo seuraavissa kunnallisvaaleissa.

“Oikein toteutettu sähkö- tai etä-äänestys voi helpottaa esimerkiksi
useampien neuvoa-antavien kansanäänestysten järjestämistä ja
edesauttaa uusien vaalitapojen käyttöönottoa”, toteaa Effin jäsen
Antti Vähä-Sipilä, “mutta sähköäänestyksiin liittyy useita ongelmia,
jotka voivat syödä uskottavuutta äänestystulokselta ja nakertaa näin
demokratian perusteita.”

Eräs suurimmista sähköäänestyksen ongelmista liittyy ääntenlaskentaan.
Nykyinen ääntenlaskutapa on hajautettuna ja kilpailevien puolueiden
edustajien suorittamana erittäin turvallinen sekä kenen tahansa
ymmärrettävissä. Puhtaasti sähköisessä laskennassa taas kansalaisen on
luotettava tietotekniikka-asiantuntijoiden lausuntoihin sen
oikeellisuudesta, eikä käytössä välttämättä ole mitään fyysistä
äänestyslipuketta, joilla voisi suorittaa riippumatonta
tarkistuslaskentaa. Yhdysvalloissa sähköisen tarkistuslaskennan
mahdottomuus on jo johtanut laajamittaisesti siihen, että puhtaasti
sähköinen äänestys on useimmissa osavaltioissa kuopattu [2].
Ääntenlaskennan ongelmien lisäksi etä-äänestyksessä haasteita ovat
luottamuksellisuuden säilyminen ja äänestäjän laitteiston
turvallisuus.

Iso-Britanniassa suoritettiin tämän vuoden vaaleissa
sähköäänestyksen ja sähköisen ääntenlaskennan pilotteja. Brittien
Electoral Commission raportoi [3] muun muassa, että
turvallisuusnäkökohtia ei otettu riittävästi huomioon ja tekniikan
käyttö ei ollut riittävän läpinäkyvää. Myös Viron
nettiäänestyksestä kirjoitettu raportti [4] toteaa, että
nettiäänestykseen liittyy useita haasteita läpinäkyvyyden ja
tuloksen luotettavuuden suhteen ja ellei haasteisiin pystytä
vastaamaan, suosittaa harkitsemaan nettiäänestyksestä luopumista.

“Suomen kansalle syötettiin jo raakiletekniikkaa kuluttajien
testattavaksi digiboksien muodossa. Meillä ei ole varaa epäillä
äänestystulosta ohjelmistovirheen vuoksi. Toivottavasti demokraattiset
vaalit eivät ole seuraava sokean teknologiainnon uhri”, toteaa Effin
varapuheenjohtaja Ville Oksanen.

Viitteet
——–

| [1] Helsingin Sanomien verkkosivut 20.8.2007.
| http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135229643350
|

| [2] Verified Voting, yhdysvaltalainen lobby-järjestö.
| http://www.verifiedvoting.org/
|

| [3] The Electoral Commission: May 2007 Pilot Schemes.
| http://www.electoralcommission.org.uk/elections/pilotsmay2007.cfm
|

| [4] The Organization for Security and Co-operation in Europe – Office for Democratic Institutions and Human Rights: Election Assessment Mission Report.
| http://www.vvk.ee/english/OSCE%20report_EST_2007.pdf
|

Lisätietoja
———–

| Effin blogi maaliskuussa 2006 ja lausunto oikeusministeriölle: Sähköinen äänestys uhkaa johtaa kansanvallasta harvainvaltaan
| http://www.effi.org/blog/2006-03-16-Antti-Honkela.html
|

| Suunniteltuun vaalitietojärjestelmään liittyviä teknisiä dokumentteja:
| http://www.effi.org/yksityisyys/vaalitietojarjestelma/
|

| Oikeusministeriön sivu sähköisestä äänestämisestä:
| http://www.vaalit.fi/14912.htm
|

| Tapani Tarvainen
| Effi, hallituksen puheenjohtaja
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|

| Ville Oksanen
| Effi, hallituksen varapuheenjohtaja
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Monet Effin aktiivijäsenistä ja hallituksen jäsenistä ovat tekniikan ja juridiikan asiantuntijoita. Toimimme myös läheisessä yhteystyössä ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on samanlaiset tavoitteet ja arvot. Effi on European Digital Rightsin (EDRi) perustajajäsen. Lisätietoja Effin kotisivulta osoitteesta http://www.effi.org/