OOXML ei mennyt suoraan läpi ISO:ssa

Virallinen äänestystulos oli (huom – ISO:n äänestyssäännöt ovat huomattavan monimutkaiset):

Result of voting: Disapproved
P-Members voting: 17 in favour out of 32 = 53.12% (requirement >=
66.66%)
(P-Members having abstained are not counted in this vote.)
Member bodies voting: 18 negative votes out of 69 = 26.08% (requirement
<= 25%) Äänestyksessä P-jäsenten äänillä oli siis suurempi merkitys. Maakohtaiset tulokset ovat alla liitteenä. Käytännössä tulos tarkoittaa, että Microsoftin (tai virallisesti ECMA:n) pitää saada useampi maa vaihtamaan äänensä kyllä-ääneksi joko ennen tai sitten Ballot Resolution Meetingin aikana (pidetään helmikuussa 2008), jotta standardi tulisi hyväksytyksi. Jos yhtiö on järkevä, se koittaa nyt tosissaan korjata OOXML:n ongelmat ja saada aikaiseksi tätä kautta tarvittavan muutoksen äänissä. Toinen vaihtoehto on, että yhtiö jatkaa aggressiivista lobbauskampanjaansa ja pyrkii runnomaan standardin läpi huolimatta sitä kohtaan esitetystä perustellusta kritiikistä. On kuitenkin vaikea hahmottaa, miten yhtiö hyötyisi tilanteesta, jossa ISO pakotettaisiin hyvin julkisesti hyväksymään sen periaatteiden vastainen standardi.

Oma lukunsa on, että Microsoftin edustajat ovat vielä eri maiden äänestysten yhteydessä (mm. Suomessa) luvanneet korjata virheet jopa siinä tapauksessa, että maat olisivat äänestäneet “kyllä kommenteilla”. Tässähän tapauksessa velvollisuutta korjaamiseen ei olisi edes ollut. Nyt punnitaan näidän lupausten arvo!