2004

EFFI: Nollatoleranssi viranomaisten rekisteririkkomuksiin

EFFI ry on syvästi pettynyt
apulaisvaltakunnansyyttäjän tekemään syyttämättäjättämispäätökseen tapauksessa,
jossa poliisi oli väärinkäyttänyt eri sähköisiä rekistereitä, esimerkiksi
poliisin rikosilmoitustietokantaa. Ilman tiukkaa kuria tietokantojen käytölle
kansalaisten yksityisyyden suoja murenee käsiin.