EFFI: Nollatoleranssi viranomaisten rekisteririkkomuksiin

Helsinki 2.3.2003
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on syvästi pettynyt
apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen 23.1. tekemään
syyttämättäjättämispäätökseen. Kyseessä oli tapaus, jossa poliisi oli
väärinkäyttänyt eri sähköisiä rekistereitä, esimerkiksi poliisin
rikosilmoitustietokantaa. Perusteluna syyttämättäjämiselle oli tekojen
vähäisyys.

EFFI:n hallituksen jäsen Janne Lindqvist kummeksuu: “Kuitenkin
apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että poliisin toiminta oli omiaan
heikentämään luottamusta viranomaistoimintaan. Tässä hän on mielestäni täysin
oikeassa. Tuntuukin varsin oudolta, ettei hän lopulta nostanut syytettä.”

EFFI korostaa, että Suomessa viranomaisilla on käytössään yhdet maailman
kattavimmista tietokannoista kansalaisista. Ilman tiukkaa kuria tietokantojen
käytölle kansalaisten yksityisyyden suoja murenee käsiin. Maamme
henkilörekisterilainsäädäntö on kyllä ajan tasalla ja esimerkiksi
tietosuojavaltuutetun toiminta on ollut tähän asti kiitettävää. Tällä ei
kuitenkaan ole merkitystä, jos syyttäjät eivät ole valmiita asettamaan
virkamiehiä edesvastuuseen rekistereiden väärinkäytöstä.

“Nyt tehty päätös antoi täysin väärän signaalin leimatessaan teon
vähäiseksi. Viranomaisten kohdalla rekisterien väärinkäyttö on aina vakava
rikkomus riippumatta siitä, kuinka arkaluontoisia tietoja tietoja teolla
paljastui”, lisää EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen ja jyrähtää lopuksi: “Ainoa
oikea vaihtoehto rekisteririkkomuksissa on ottaa nollatoleranssi käyttöön – jos
rikot lakia niin rangaistukselta et voi välttyä!”

Lisätietoja

Valtakunnansyyttäjäviraston päätös:
http://www.oikeus.fi/vksv/24002.htm

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Janne Lindqvist
janne.lindqvist@effi.org
050 583 7383

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin
perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.