EFFI: KaZaA-yrittäjien ratsaaminen Australiassa perusteetonta

Helsinki 6.2.2004
Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry oudoksuu Australiassa tehtyjä
ratsioita KaZaA-vertaisverkko-ohjelmaa valmistavaan Sherman Networks-yritykseen
ja paikallisiin yliopistoihin. Ratsioiden takana on Music Industry Piracy
Investigations, joka vastaa suomalaista Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskusta.

EFFI:n puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: “KaZaA:lla ei ole mitään
tekemistä sen verkoissa leviävän materiaalin kanssa. Yhtiön kehittämässä
hajautetussa vertaisverkossa ei ole keskuspalvelinta, joka sisältäsi tietoa
jaettavasta materiaalista. Niinpä onkin hyvin vaikea käsittää, millä
perusteilla tuomioistuin on luvan ratsiaan myöntänyt”, ja kysyy: “Missä ovat
konkreettiset todisteet yhtiön suorittamasta laittomasta kopioinnista?”

EFFI korostaa, että Hollannissa vastikään annetun korkeimman oikeuden
päätöksen mukaan KaZaA-vertaisverkko on laillinen ja kyseisen ohjelmiston
levittäminen täten sallittua. Hollannin korkeimman oikeuden antama päätös on
linjassa vastaavien Yhdysvalloista saatujen päätösten kanssa, joissa Grokster-
ja Morpheus-vertaisverkot on todettu lailliseksi. Vertaisverkkoja voidaan
käyttää sekä laillisiin että laittomiin käyttötarkoituksiin eikä teknologian
valmistaja ole vastuussa siitä mitä käyttäjät niillä tekevät vaan käyttäjät
itse.

EFFI:n Mikko Välimäki vääntää rautalangasta: “Vastaavalla perusteella
voitaisiin tehdä kotietsinnät esimerkiksi Microsoftin tai AOL:n tilohin.
Kummatkin yhtiöt levittävät ohjelmia (Messenger ja ICQ), jotka mahdollistavat
tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittoman jakamisen.”

EFFI korostaa, että vertaisverkoissa on nykyään myös runsaasti laillista
materiaalia. Puheenjohtaja Ville Oksanen arvioi: “Ilmeisesti vertaisverkot
eivät muutenkaan uhkaa viihteen markkinoita. Muuten on vaikea esimerkiksi
selittää, miten musiikin myyntiluvut ovat kohonneet samaan aikaan kuin
vertaisverkkojen käyttöön tarvittavat laajakaistayhteydet ovat yleistyneet
voimakkaasti.”

Lopuksi EFFI muistuttaa, että EU käsittelee tällä hetkellä lainsäädäntöä
(IPR enforcement direktiivi), joka antaisi oikeudenhaltijoille ja näiden
edustajille ennennäkemättömän laajat oikeudet toimia “yksityisinä poliiseina”.
Toteutuessaan kyseinen direktiivi uhkaa tuhota käyttäjien ja
teknologiayritysten oikeusturvan tietyn pienen eturyhmän tahdon mukaisesti.

Lisätietoa

TheRegister tapauksesta:
http://www.theregister.co.uk/content/6/35389.html

“Judge: File-swapping tools are legal”
http://news.com.com/2100-1027-998363.html?tag=fd_lede1_hed

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Mikko Välimäki
Hallituksen jäsen
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin
perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.