Effin lausunto OKM:lle tekijänoikeusdirektiivistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti avoimen kuulemis- ja keskustelutilaisuuden ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM 2016/593 final) keskiviikkona 5.12. Tilaisuuden tarkoitus oli tiedottaa direktiivin tämänhetkisestä tilanteesta ja avoinna olevista kysymyksistä komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää näkemyksiään esillä olevista asioista.

Effi osallistui tilaisuuteen ja toimitti lisäksi OKM:lle oheisen lausunnon, jossa nostettiin jälleen kerran esiin tekijänoikeusdirektiivin ongelmia etenkin artikloissa 11 ja 13.

Effin lausunto tekijänoikeusdirektiivistä (PDF)