Copyright Bootcamp Varsovassa 11.-13.10.2019

Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) muutoksia tekijänoikeuslakiin työstetään Suomessa parhaillaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. OKM:llä on vuoden mittaan ollut jo liuta avoimia työpajoja, joihin Effikin on osallistunut, ja työpajatyöskentely jatkuu edelleen.

Tekijänoikeusdirektiivi on paikoin huomattavan epäselvä, ja kaikissa EU-maissa kamppaillaan kansallisten toteutusten kanssa. Kansalaisjärjetöt tekevät yhteistyötä direktiivin ongelmien ratkaisemiseksi. Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen Effistä osallistuivat Varsovassa 11.-13.10.2019 Communia Associationin, Wikimedian, Creative Commonsin ja Centrum Cyfrowen järjestämälle Copyright Bootcampille.  Tapahtuma oli todella hyödyllinen, siellä käytiin läpi direktiivin ongelmakohtia, pohdittiin miten niitä voisi kansallisella tasolla parantaa sekä  keskusteltiin laajemmin kansalaisjärjestöjen näkökulmista ja haasteista lainsäädäntöprosesseissa.

Copyright Bootcampin osanottajia
Copyright Bootcampin osanottajia Varsovassa lokakuussa 2019

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *