Lausunnot

Lausunnot

Effin lausunto kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelmasta

Effin lausunto turvallisuuskomitean toimittamasta kyberturvallisuuden toimeenpano­-ohjelman luonnoksesta 31.1.2014 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Toimeenpano-ohjelman luonnoksessa korostetaan lukuisissa kohdissa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutumista kyberturvallisuustoiminnassa. Effi tukee mitä lämpimimmin tätä tavoitetta. Samanaikaisesti luonnoksessa kuvaillaan valitettavasti myös useita tavoitteita, joiden toteuttaminen johtaisi kaikella todennäköisyydellä kyseisten oikeuksien heikentämiseen ilman vastaavaa …

Effin lausunto kyberturvallisuuden toimeenpano-ohjelmasta Read More »

Lausunto tekijänoikeuslaista: luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet

Effin vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön “Luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta” koskien luvattoman verkkojakelun vastaisia toimia 24.1.2014 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Kuten aikaisemmin, yleisellä tasolla järjestö toivoo, että tekijänoikeuslainsäädännössä luovuttaisiin tällaisten yksittäisten “pistemäisten” korjausten tekemisestä ja katsottaisiin hetkeksi järjestelmän kokonaistilaa ja uskottavuutta kansalaisten silmissä. …

Lausunto tekijänoikeuslaista: luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet Read More »

Lausunto rahankeräyslain uudistamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä rahankeräyslain muuttamiseksi 29.11.2013 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org Effi ry kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa aloitteeseen. Järjestö myös toivoo, että toisin kuin aikaisemmassa otakantaa-kyselyssä, tällä kertaa annettua kansalaispalautetta ei tyystin sivuuteta. Effi ehdottaa, että luvanvaraisuus korvataan ilmoitusvelvollisuudella. Tässä mallissa viranomainen ylläpitäisi julkista rekisteriä, johon rahankeräyksen järjestäjällä olisi velvollisuus ilmoittaa tiedot rahankeräyksestä. Ei ole …

Lausunto rahankeräyslain uudistamisesta Read More »