Lausunnot

Lausunnot

Effin lausunto puolustusministeriölle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä

Effi vastustaa puolustusministeriön työryhmän mietinnön esittämää tietoliikennetiedustelumallia, joka antaisi tiedusteluorganisaatiolle tosiasiallisen pääsyn kaikkeen tietoliikenteeseen. Tosiasiallisesti kaiken tietoliikenteen avaaminen tiedustelulle 1) olisi ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaamien perusoikeuksien eli yksityisyydensuojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kanssa ja 2) loisi kansalaisille tunteen jatkuvasta valvonnasta.

Effin lausunto tietohallintolain tavoitteiden toteutumisesta

Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Näin voidaan välttää toimittajaloukkoja ja mahdollistetaan hankintakilpailujen avaaminen suuremmalle määrälle yrityksiä. Kilpailua lisäämällä saadaan toivottavasti aikaan myös kustannussäästöjä.

Effin lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 181/2014

12.1.2015 Electronic Frontier Finland – Effi ry Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta lausua sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 181/2014 tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Yleisellä tasolla haluaisimme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että teosten käyttäjiä, kuluttajia, tai omaa materiaaliaan levittäviä yksityisiä kansalaisia ei juurikaan oteta huomioon osapuolena, jonka oikeuksia saatetaan loukata. Silloinkaan, kun viitataan kolmansien osapuolien viestinnän …

Effin lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 181/2014 Read More »

Effin lausunto tekijänoikeuslaista

Haluamme kiinnittää huomiota teosten käyttäjiin ja yksityisiin kansalaisiin osapuolena, jonka oikeuksia saatetaan loukata. Välittäjiin kohdistuva keskeyttämismääräys on liian voimakas ja rajoittaa merkittävästi sivullisten sananvapautta. Kansalaisjärjestöillä tulisi olla mahdollisuus lausua kantansa määräykseen, ja valittaa päätöksestä kuten ympäristölainsäädännössä ympäristöjärjestöillä.

Effin lausunto vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista

Mielestämme lainsäädännön ei pidä ohjata käyttämään tarpeettoman vahvaa tunnistautumista. Verkkokauppojen yms. ei pitäisi pystyä ristiinvertaamaan asiakkaidensa tietoja, mieluiten vaihtuvat tunnisteet joiden takana olevan henkilötunnuksen tietää vain tunnistepalvelun tarjoaja. Haluaisimme myös mahdollistaa kansainvälisen toiminnan, josta syystä järjestelmää ei pitäisi rajoittaa suomalaiseen henkilötunnukseen.

Effin lausunto vahvasta sähköisestä tunnistamisesta

Effin lausunto: Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta 3.11.2014 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyönä valmistelemasta muutoskokonaisuudesta vahvasta sähköisestä tunnistamisesta annettuun lakiin ja tähän liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta. Ottaen huomioon, että on positiivista, että valtionhallinto on …

Effin lausunto vahvasta sähköisestä tunnistamisesta Read More »