2008

Avoin kirje viestintäministeri Lindénille – Yhteisötilaajat ja Lex Nokia

Avoin kirje 25.11.2008 Hyvä viestintäministeri Lindén, kuten varmasti olettekin jo huomannut, eduskuntaan lähettämänne “Lex Nokia” (yleinen urkintalaki) on viime päivinä saanut runsaasti huomiota osakseen eri tiedotusvälineissä. Tämä keskustelu on kuitenkin edelleen koskenut lähinnä lain työnantajia käsittelevää osaa, vaikka kyseessä onkin kaikkia ns. yhteisötilaajia (Internet-operaattorit, koulut, kirjastot, taloyhtiöt, työpaikat – jopa eduskunta) koskevasta sääntelystä. Haluaisimmekin kunnioittavasti […]

Avoin kirje viestintäministeri Lindénille – Yhteisötilaajat ja Lex Nokia Read More »

Yleinen urkkimislaki vs. Lex Nokia

Liikenne- ja viestintävaliokunta on nyt saanut muista valiokunnista lausunnot laista. Kuten pelättävissä oli, painopiste niissä oli työelemäaspektissa ja lain yleinen luonne oli jäänyt (pitkälle) huomaamatta. Positiivisena puolena oli opposition työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön jättämä eriävä mielipide: ERIÄVÄ MIELIPIDE Perustelut Sähköistä viestintää ja sen valvontaa koskevan lainsäädännön uudistustarve on selkeä. Voimassa olevan lain säädökset tunnistamistietojen käsittelystä

Yleinen urkkimislaki vs. Lex Nokia Read More »

Effi ry:n syyskokous 16.11.2008, pöytäkirja

Effi ry:n syyskokouksen 2008 pöytäkirja Kokouksen avaus. Hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen kello 16:30. Järjestäytyminen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kekki ja Kari Asikainen. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus. Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja

Effi ry:n syyskokous 16.11.2008, pöytäkirja Read More »

Effin toimintasuunnitelma 2009

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2009 1. Yleistä Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2009 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Vuodelle 2009 painopiste sijoittuu jäsenhankintaan, jäsenten aktivoimiseen toiminnan puolesta ja näkyvyyden lisäämiseen muun muassa osallistumalla tapahtumiin. 2. Jäsenistö Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset

Effin toimintasuunnitelma 2009 Read More »