Effi ry:n syyskokous 16.11.2008, pöytäkirja

Effi ry:n syyskokouksen 2008 pöytäkirja

  1. Kokouksen avaus.
   • Hallituksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kokouksen kello 16:30.
  2. Järjestäytyminen.
   • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tarvainen ja sihteeriksi Lars Wirzenius.
   • Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kekki ja Kari Asikainen.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
   • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  4. Vuoden 2007 tilinpäätös ja tilikertomus.
   • Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
  5. Tilintarkastajien lausunto.
   • Luettiin tilintarkastajien lausunto.
  6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.
   • Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Jarno Elonen.
   • Vahvistettiin vuoden 2007 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.
  7. Lisätalousarvio loppuvuodelle 2008.
   • Hyväksyttiin lisäbudjetti loppuvuodelle 2008 kevätkokouksessa hyväksytyn ehdollisen
    toisen lisäbudjetin tilalle.
  8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009.
  9. Puheenjohtajan vaali.
   • Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajaksi valittii Tapani Tarvainen.
  10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali.
   • Vuoden 2009 hallituksen jäseniksi valiittiin Ville Oksanen, Leena Romppainen, Tero Tilus, Juho Lindman,
    Virpi Kauko, Mikael Storsjö, Lars Wirzenius, Henrik Blåfield, Mika Kivilompolo ja
    Jyri Luostarinen.
  11. Kahden (2) tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali.
   • Tilintarkastajiksi vuodelle 2009 valittiin Janne Lindqvist ja Jukka Ruotsalainen ja
    varatilintarkastajiksi Kari Asikainen ja Otso Kivekäs.
  12. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus.
   • Vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin vähintään 10 euroa.
   • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
   • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin 100 euroa
    yksityishenkilöiltä ja pieniltä yrityksiltä ja 500 euroa
    suurilta yrityksiltä.
  13. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:22.

</o