Avoin kirje viestintäministeri Lindénille – Yhteisötilaajat ja Lex Nokia

Avoin kirje 25.11.2008

Hyvä viestintäministeri Lindén,

kuten varmasti olettekin jo huomannut, eduskuntaan lähettämänne “Lex
Nokia” (yleinen urkintalaki) on viime päivinä saanut runsaasti huomiota
osakseen eri tiedotusvälineissä. Tämä keskustelu on kuitenkin edelleen
koskenut lähinnä lain työnantajia käsittelevää osaa, vaikka kyseessä
onkin kaikkia ns. yhteisötilaajia (Internet-operaattorit, koulut,
kirjastot, taloyhtiöt, työpaikat – jopa eduskunta) koskevasta sääntelystä.

Haluaisimmekin kunnioittavasti tiedustella, miksi Te – tai oikeammin
ministeriönne – haluaa näin kaikenkattavan urkintalain. Ymmärrämme
vielä, että Nokia ja “Eteläranta” haluavat lisää oikeuksia
työntekijöiden seurantaan. Emme sen sijaan ole kuulleet, että yksikään
kirjasto, yliopisto tai taloyhtiö olisi ollut vaatimassa oikeutta
seurata kaikkea IP-pohjaista liikennettä. Kuitenkin laki nykymuodossaan
mahdollistaisi esimerkiksi seuraavan HS:ssä (25.11) mainitun skenaarion:

“Jos taloyhtiön internet-yhteys hidastuu, voisi isännöitsijälle syntyä
epäilys säännöissä kielletyistä isojen tiedostojen lataamisesta.
Tällaisessa tapauksessa isännöitsijä voisi seurata verkkoliikenteen
tunnistamistietoja epäilyn väärinkäytöksen paljastamiseksi.”

Hallituksen esityksessä tai lähettämissänne lehdistötiedoteissa tätä
yleistä valvonnan laajentamista ei perustella mitenkään, vaan niissä
keskitytään pelkästään lain liikesalaisuus-aspektiin. Kyseessä näyttää
olevan joka tapauksessa tietoisesta valinnasta, koska muuten esitys
olisi kirjoitettu kohdistuvaksi lakiin yksityisyyden suojasta
työelämässä, jossa tähän asti on säännelty työnantajien oikeudesta
käsitellä työntekijöiden sähköpostiviestejä – jopa niiden sisällön osalta.

Näyttää siltä, että urkintalaki hyväksytään eduskunnassa väistämättä,
riippumatta tiedemaailman ja kansalaisyhteiskunnan vastustuksesta. Lain
pahimmat ylilyönnit olisi kuitenkin vielä mahdollista korjata. Ministeri
Lindén, ette kai oikeasti halua näin laajaa urkintaoikeuksien laajentamista?

Electronic Frontier Finland ry:n puolesta,

Ville Oksanen
OTK, varapuheenjohtaja