Väärinkäsityksiä

Päätoimittaja Aimo Massinen väitti (TS 22.11.) EFFI ry:n olevan kansallismielinen, maahanmuuttajiin
vieroksuvasti suhtautuva liike. Väite on niin kaukana totuudesta, että en voi kuin olettaa EFFIn sekoittuneen johonkin muuhun järjestöön.

Electronic Frontier Finland ry, tuttavallisemmin EFFI, on riippumaton kansalaisjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, kuluttajien oikeuksia ja demokratiaa Internetissä, niin Suomessa kuin EU:ssa ja YK:ssakin. Kansallismielisyyden tai maahanmuuttajien kanssa EFFIllä ei ole mitään tekemistä – paitsi että EFFIn 1700:n jäsenen joukossa on sekä kansallismielisiä että maahanmuuttajia, ja EFFI puolustaa molempien sähköisiä oikeuksia.

EFFIn toiminta on hyvin avointa, eikä sen todellisen luonteen selville saaminen olisi kirjoittajaltakaan paljon vaatinut. Lehtensä huolellisesti lukeva on voinut törmätä EFFIn jo vuosien ajan. Helsingin Sanomien pääkirjoituskin 13.11. yhtyi EFFIn jo viime talvena esittämään kritiikkiin vaalisalaisuuden vaarantavasta ja muutenkin epäluotettavasta sähköisestä äänestyksestä.

EFFI on myös vastustanut Internet-sivustojen ennakkosensurointia muun muassa kirjastoissa sekä uutta perustuslain vastaista lakia, joka ulottaa poliisin suorittaman ennakkosensuurin myös kotikoneille. Sensuuri on todellisuudessa hyödytöntä rikosten torjunnassa, mutta se rajoittaa ihmisten perustuslaillista oikeutta etsiä tietoa kiistanalaisistakin asioista.

EFFI kantaa myös huolta ihmisten yksityisyyden suojasta, esimerkkinä paraikaa tekeillä oleva lakiehdotus (ns. Lex Nokia), joka antaa poliisinkin valtuudet ylittävän sähköpostin valvontaoikeuden työnantajille, kouluille, taloyhtiöille, kirjastoille jne.

Muita EFFIn toiminnan kohteita ovat tekijänoikeudet, roskaposti, ohjelmistopatentit, ja yleensä internetin käyttäjien oikeudet.

Tapani Tarvainen, puheenjohtaja, EFFI ry


Julkaistu Turun Sanomissa 25.11.2008 vastineena Aimo Massisen
kirjoitukselle 22.11.