2004

EFFI: Uusi lehti käännettiin WIPO:ssa

Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on ajanut tähän asti linjaa, jonka mukaan vahvempi patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuoja on aina parempi. Nyt tehty muutos murtaa tämän tradition ja mahdollistaa keskustelun siitä, miten tarjottavan suojan haittavaikutukset voidaan minimoida.

EFFI: Teletietojen väärinkäyttö ei yllätys

Tänään julki tullut Suojelupoliisin teleurkintatapaus oli EFFIn mielestä odotettavissa. Yhdistys kerää parhaillaan nimiä EU:ssa kaavailtua teletietojen yleistä tallenusvelvollisuutta vastaan jotta vastaavat tapaukset eivät lähivuosina yleistyisi entisestään.

EFFI: Valtioneuvoston kanta rikkoo ihmisoikeussopimuksia ja polkee yksityisyyden suojaa verkkoviestinnässä

EFFI tuomitsee jyrkästi hallituksen päätöksen tukea EU-esitystä teletietojen tallentamisesta ja paheksuu sen tapaa markkinoida ehdotusta pelottelemalla kansanedustajia terrorismilla, pedofilialla ja huumeilla. Esityksen tallennusvelvollisuus koskee kaikkia verkkoprotokollia ja on jopa Yhdysvalloissa viime vuosina käyttöön otettuja valvontakäytäntöjä laajempi.