EFFI: Uusi lehti käännettiin WIPO:ssa

Helsinki 8.10.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on hyvin tyytyväinen Maailman
henkisen omaisuuden järjestön (World Intellectual Property
Organization, WIPO) yleiskokouksessa 4.10.2004 tehtyyn päätökseen,
jolla järjestö hyväksyi niin sanotun kehitysagendan Brasilian ja
Argentiinan tekemän aloitteen pohjalta.

WIPO on ajanut tähän asti linjaa, jonka mukaan vahvempi patentti-,
tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuoja on aina parempi. Nyt tehty muutos
murtaa tämän tradition ja mahdollistaa keskustelun siitä, miten
tarjottavan suojan haittavaikutukset voidaan minimoida.

Brasilian ja Argentiinan tekemän aloitteen tavoitteena on herättää
keskustelu näiden niin sanottujen aineettomien oikeuksien (patentit,
tekijänoikeudet, tavaramerkit) hyödyllisyydestä kehitysmaille. Aloite
sai laajaa tukea kansalaisyhteiskunnalta. Trans-Atlantic Consumers
Dialoguen (TACD) aloitetta tukeva “Geneva Declaration on the Future of
the WIPO” keräsi yli 500 allekirjoitusta johtavilta tiedemiehiltä ja
kansalaisaktivisteilta ympäri maailmaa. Allekirjoittajien joukossa oli
myös kaksi nobelistia. Aloitteen taakse tulivat lisäksi kokouksen
aikana myös muun muassa Intia ja Egypti.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Nyt tehty päätös on
luontevaa jatkoa viimeaikaiselle kehitykselle, jossa aineettomien
oikeuksien – patenttien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien –
laajentamiseen alettu suhtautua yhä kriittisemmin.”

Consumer Project on Technology -järjestöä WIPO:ssa edustanut James
Love jatkaa: “WIPO on vuosia yrittänyt saada kehitysmaat uskomaan,
että aineettomien oikeuksien rajoitukseton laajentaminen tukisi näiden
kehitystä. Nyt WIPO asettui täysin toisenlaisen, vuosia laiminlyödyn
lähestymistavan taakse, missä painotetaan avointa lähdekoodia,
julkisesti saatavilla olevia tutkimustuloksia, kuten Human Genome
-projektia, poikkeuksia lääkkeiden patenttisuojaan sekä
kilpailuoikeuden voimakkaampaa käyttöä.”

Aloitteen pohjalta WIPO tulee laatimaan yhdessä alan toimijoiden
kanssa raportin, jossa linjataan tarvittavia muutoksia. Raportti
tullaan käsittelemään seuraavassa yleiskokouksessa syyskuussa 2005.
WIPO koordinoi hanketta myös Yhdistyneiden kansakuntien muiden
kehitystyötä tekevien organisaatioiden kuten Maailman terveysjärjestön
(WHO) ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) kanssa.

Lisätietoja:

Geneve Declaration:
http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html

WIPO:n päätös kehitysagendasta:
http://www.cptech.org/ip/wipo/wipo10042004.html

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital
Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.