EFFI: Teleurkintatietojen tallennusvelvollisuus ansaitsee perusteellisen käsittelyn eduskunnassa

Helsinki 14.9.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

EFFI: Teleurkintatietojen tallennusvelvollisuus ansaitsee perusteellisen
käsittelyn eduskunnassa

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on hyvin huolissaan
teletietojen tallennusvellisuutta koskevan puitepäätöksen käsittelystä
eduskunnassa. Puitepäätöstä ollaan viemässä läpi ilman huolellista
käsittelyä. Laajaa kuulemiskierrosta ei ilmeisesti järjestetä, vaikka
useat tahot teleoperaattoreista kansalaisjärjestöihin ovat asettuneet
vastustamaan ehdotusta.

Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva esitys edellyttäisi käytännössä
kaikkien Internetin liikennetietojen tallentamista varmuuden vuoksi
1-3 vuodeksi tai jopa pidemmäksi aikaa. Tallennusvelvollisuus koskisi
esimerkiksi sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista sekä
verkkolehtien ja muiden verkkosivujen lukemista koskevia tietoja.

Asiaa koskeva kirjelmä on lähetty valmisteltavaksi tässä vaiheessa
ainoastaan hallintovaliokuntaan, joka ei aio järjestää asiasta laajaa
kuulemiskierrosta. Tallennusvelvollisuudesta ei järjestetty myöskään
lainkaan kuulemisia ennen asiasta tehtyä hallituksen päätöstä (15.7).

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen korostaa: “Kyseessä on todella iso
periaatteellinen kysymys. Tähän asti kansalaisista on saanut kerätä
tietoa ainoastaan perustellun rikosepäilyn yhteydessä. Nyt tämä
perustavaa laatua oleva oikeusvaltion periaate ollaan heittämässä
roskakoriin ja tilalle ollaan ottamassa käytäntöä, jonka mukaan
kansalainen on aina epäilty.”

Oksanen jatkaa: “Tuntuukin todella vaikealta uskoa, että edes
eduskunta ei olisi valmis käyttämään kuin aivan muutamia tunteja tämän
“isovelivelvollisuuden” käsittelyyn. Onneksi perustuslakivaliokunnalla
sekä liikenne- ja viestintävaliokunnalla on mahdollisuus ottaa asia
käsittelyyn ja uskomme, että näin myös tulee käymään.”

EFFI on myös hyvin pettynyt sisäasianministeriön 9.7.2004
kirjoittamaan U-kirjelmään. Kyseessä ei ole neutraali asiakirja, vaan
täysin yksipuolinen lobbausdokumentti, jolla tähdätään mahdollisimman
avoimen valtakirjan saamiseen neuvotteluvaihetta varten. Esimerkiksi
ihmisoikeusnäkökulma ja valvontamekanismit kerättyjen tietojen
väistämättömiä väärinkäytöstilanteita varten sivuutetaan esityksessä
täysin. Järjestelmän vaikutuksista Euroopan kilpailukykyyn
IT-sektorilla on myös turha hakea syvällisempää analyysiä.

EFFIn hallituksen jäsen, filosofian tohtori Kai Puolamäki, selventää:
“Sisäasianministeriö yrittää esittää, että kyseessä on ainoastaan
status quo:n säilyttäminen. Mitään muuta kuin teleyritysten hallussa
jo olevia tietoja ei muka tultaisi tallentamaan. Tämä on suoraan
sanottuna melkoista harhaanjohtamista, sillä tällä hetkellä
esimerkiksi Internet-liikenteestä ei edes saa tallentaa laillisesti
kaikkia puitepäätöksessä mainittuja liikennetietoja. Parhaiten tämä
tulee kuitenkin ilmi aivan esityksen lopusta, jossa edellytetään, että
puitepäätöksen tulisi koskea myös vasta tulevaisuudessa käyttöön
otettavia järjestelmiä.”

EFFI paheksuu myös yleisesti hallituksen tapaa markkinoida esitystä.
Sisäasianministeriö listaa kaikki vihatuimmat ja pelätyimmät
rikollisuuden lajit, kuten huumerikokset, terrorismin ja pedofilian,
vaikka puitepäätös oikeasti koskee myös lieviä rikoksia ja niiden
ehkäisyä. Viesti kansanedustajille on ilmeinen – mikäli vastustat
esitystä, olet tukemassa näitä kauhistuttavia rikoksia. EFFI kuitenkin
uskoo, että kansanedustajat näkevät tämän pelottelustrategian läpi.

“On totta, että rikollisten torjumiseksi tarvitaan tietoa.
Valitettavasti viimeaikaiset uutiset teleurkinnoista ovat jälleen
kerran osoittaneet, että ehdotetulla tavalla kerättäviä valtavia
tietomassoja tultaisiin väistämättä käyttämään väärin jossain vaiheessa
– niin viranomaisten kuin yritystenkin toimesta”, painottaa Oksanen ja
päättää: “Tiedon keräämisen perusteena tuleekin olla aina rikosepäily
ja tuomioistuimen tekemä päätös keräämisen sallimisesta. Muuten ollaan
tiellä, joka johtaa todelliseen isoveliyhteiskuntaan!”

Lisätietoja:

EFFI:n jo yli 8.000 allekirjoitusta kerännyt vetoomus
tallennusvelvollisuutta vastaan:
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/

EDRI:n lausunto tallennusvelvollisuudesta:
http://www.edri.org/cgi-bin/index?id=000100000162

FICOM:in tietopaketti tallennusvelvollisuudesta:
http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1087887412.html

Sisäasiainministeriön kirjelmä tallennusvelvollisuudesta
9.7.2004:
http://www.effi.org/yksityisyys/u-puitep-20040709.pdf

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen
kai.puolamaki@effi.org

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital
Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.