EFFI: Teletietojen väärinkäyttö ei yllätys

Helsinki 25.8.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry ei ole yllättynyt tänään julki
tulleista tiedoista, joiden mukaan myös Suojelupoliisin työntekijä on
hankkinut laittomasti teletietoja Sonerasta Supon johdon puuttumatta asiaan.
Jo aikaisemmin oli käynyt ilmi, että KRP:n tutkija ja valtioneuvoston
turvapäällikkö olivat ilmeisesti syyllistyneet vastaavaan toimintaan.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen selittää: "Näyttää ilmeiseltä, että
Suomessa on ollut "maan tapa" hankkia teletunnistetietoja tarvittaessa myös
epävirallisia kanavia pitkin. Nyt esille tulleet tapaukset herättävätkin
kysymyksen, onko vastaavaa tapahtunut myös muissa teleyrityksissä ja kuinka
laajasti. Olisikin erittäin tärkeää, että teletunnisteiden käyttö
selvitettäisiin tässä yhteydessä kaikkien operaattoreiden osalta." Oksanen
lisää: "Vaikka nyt esille tulleet tapaukset eivät ole olleet ilmeisesti
kovin törkeitä, ne ovat omiaan osoittamaan todeksi esittämämme väitteen,
jonka mukaan kerättyä luottamuksellista tietoa tullaan käyttämään väärin –
ennemmin tai myöhemmin."

EFFI ry onkin hyvin huolissaan tätä taustaa vasten EU:n tuoreista
suunnitelmista teletietojen tallennusvelvollisuuden laajentamiseksi. Nyt
käsittelyssä olevassa puitepäätöksessä ollaan velvoittamassa jäsenmaat
tallentamaan niin puhelinliikenteen – kuka soittaa kenelle ja mistä -,
sähköpostin kuin web-surffauksen tiedot 1-3 vuodeksi. Valtioneuvosto otti
15.7. lähtökohtaisesti positiivisen kannan suunnitelmaan ja ehdotus on
seuraavaksi eduskunnan käsittelyssä

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen jatkaa: "Ehdotuksessa ollaan rakentamassa
ennennäkemätöntä isoveliyhteiskuntaa. Tähän asti tietoja on saanut tallentaa
laillisesti vain oikeuden päätöksellä perusteltujen epäilysten perusteella.
Ehdotuksen jälkeen ihan jokainen kansalainen olisi epäilty yhteiskunnan
silmissä." Oksanen lopettaa: "EFFIn ehdotusta ja teletallennusvelvollisuutta
yleisesti vastustavaan vetoomukseen on kertynyt nimiä ennätyksellistä
tahtia, tähän mennessä peräti yli 6000. Tämä osoittaa, että ehdotuksesta
ollaan syvästi huolissaan myös teknologiapiirien ulkopuolella – ja erittäin
hyvästä syystä!"

EFFIn vetoomus tallentamisvelvollisuutta vastaan:

Valtioneuvoston lehdistötiedote tallennusvelvollisuudesta:

Muistio joka selittää miksi ehdotus rikkoo ihmisoikeussopimuksia:

Lisätietoa

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa
http://www.effi.org/