EFFI: Oikeudenkäynnit eivät ratkaisu vertaisverkkojakeluun

Helsinki 8.10.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on pettynyt kansainvälisten
levy-yhtiöiden edunvalvontajärjestön International Federation of the
Phonographic Industryn (IFPI) päätökseen haastaa tavallisia netin
käyttäjiä oikeuteen vertaisverkkojakelusta.

IFPI ja sen eurooppalaiset jäsenjärjestöt ovat nostaneet satoja
kanteita musiikin verkkojakelusta Englannissa, Ranskassa, Tanskassa,
Saksassa ja Italiassa.

Vastaavat kanteet olisivat mahdollisia jo tällä hetkellä Suomessa, mutta
musiikkiteollisuus ei halua täällä heikentää imagoaan ennen uuden
tekijänoikeuslain hyväksymistä. Toiseksi musiikin lataaminen
vertaisverkoista yksityistä käyttöä varten on vielä toistaiseksi sallittua,
mutta on mahdollista, että se kiellettäisiin tulossa olevassa laissa.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Musiikkiteollisuudella on
toki oikeus puolustaa laillisia oikeuksiaan. Tosiasia kuitenkin on,
että oikeudenkäynneillä ei verkkojakelua pystytä pysäyttämään.”
Oksanen jatkaa: “Tällä päätöksellä musiikkiteollisuus vain vahvistaa
negatiivista imagoaan tavallisten kuluttajien parissa, mikä ei auta
levyjen myynnissä – päinvastoin.”

EFFIn näkemykseen mukaan olisi paljon järkevämpää käyttää resurssit
vertaisverkkojakelun laillistamiseen. Tällä hetkellä olisi täysin
mahdollista rakentaa järjestelmä, jossa käyttäjät saisivat vapaasti jakaa
musiikkia vertaisverkoilla pientä kuukausittaista maksua vastaan. Näin
kerätyt rahat tilitettäisiin artisteille olemassa olevien
tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki täsmentää: “Jaettava raha menisi
artisteille täysin vastaavalla tavalla kuin se menee tällä hetkellä
radiosoiton kohdalla.” Puolamäki jatkaa: “Tässä mallissa olisi
käyttäjien etujen mukaista varmistaa, että kerättävät tilastot pitävät
paikkansa, koska tällöin rahat päätyisivät heidän suosimillensa
artisteille, mikä vähentää väärinkäytösten riskiä.”

EFFI huomauttaa, että esitetty malli nauttii maailmalla voimakkaasti
kasvavaa suosiota. Esimerkiksi Ranskassa laaja rintama muusikkojen
ammattijärjestöjä ja tekijänoikeusjärjestöjä (ADAMI, AICE, SAMUP, SFA, SNAM,
SNM FO, SPEDIDAM, SNAP ja CGT) ovat vaatineet yhdessä paikallisten
kuluttajajärjestöjen kanssa vastaavan mallin
käyttöönottoa.

EFFIn puheenjohtaja Oksanen päättää: “Valitettavasti
musiikkiteollisuus ei näytä olevan valmis luopumaan portinvartijan
roolistaan ja sallimaan Internetin potentiaalin hyödyntämistä.
Seurauksista saavat kärsiä niin artistit kuin myös tavalliset
kuluttajat.”

Lisätietoja:

IFP:n tiedote:
http://www.ifpi.org/site-content/press/20041007.html

Ranskalaisten järjestöjen tiedote:
http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=718

EFF: Let the Music Play:

http://www.eff.org/share/

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital
Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.