EFFI: Valtioneuvoston kanta rikkoo ihmisoikeussopimuksia ja polkee yksityisyyden suojaa verkkoviestinnässä

Helsinki 16.7.2004
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry tuomitsee jyrkästi hallituksen
päätöksen (15.7) tukea Irlannin ja Englannin esitystä teletietojen
tallentamista. Esityksen mukaan EU:ssa teleyritysten tulisi jatkossa
tallentaa hyvin laajasti tietoja asiakkaidensa Internet- ja
matkapuhelinliikenteestä tiedustelu- ja lainvalvontakäyttöä varten.
Kerättyjä tietoja tulisi lisäksi säilyttää jopa useita vuosia. Asia
siirtyy seuraavaksi eduskunnan kuultavaksi.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen korostaa: "Vaikka hallitus yrittää
esittää, ettei kyseessä olisi merkittävä muutos, näin ei todellakaan
ole. Tähän asti lainvalvontaviranomaiset ovat hyödyntäneet
teleoperaattoreiden laskutusta varten säilyttämiä tietoja, mutta
esityksen mukaan jatkossa tiedot tulisi tallentaa ‘varmuuden vuoksi’
nimenomaan viranomaiskäyttöä varten." Oksanen jatkaa: "Lisäksi
kerättävän tiedon määrä ja laajuus kasvaisivat räjähdysmäisesti.
Muutos olisi suurin Internetissä, jossa käyttäjien liikkeitä ei tällä
hetkellä saa lain mukaan tallentaa."

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen selventää: "Esimerkiksi
sähköpostiliikenteen otsikkotietojen tallentaminen on sama asia kuin
että Posti alkaisi tallentaa tiedot siitä, kuka lähettää kirjeitä ja
kenelle. Sähköpostiliikenteen osalta tämä tilanne ei – kumma kyllä –
tunnu herättävän juuri mitään huolta. Samaan aikaan ei ole vaikea
kuvitella, millainen kohu nousisi, jos normaalin postin suhteen
todella ehdotettaisiin vastaavaa."

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen lisää: "Esityksessä ei rajoituta
sähköpostiin, vaan se koskisi ‘verkkojen tiedonsiirtoprotokollia’,
mikä tarkoittaa suomeksi, että ihan kaikesta verkonkäytöstä tulisi
tallentaa tiedot. Niinpä jatkossa viranomaiset voisivat seurata, millä
webbisivuilla kansalaiset käyvät tai kenen kanssa he chattivat."
Oksanen huomauttaa: "Edes Yhdysvalloissa, jossa kansalaisoikeudet
eivät ole olleet keskeisessä roolissa nykyisen hallinnon
prioriteeteissa, ei ole esitetty yhtä laajan kansalaisten
seurantajärjestelmän luomista."

EFFI myös paheksuu hallituksen tapaa markkinoida esitystä. Asiaa
koskeneessa lehdistötiedotteessa tuotiin esille kaikki vihatuimmat ja
pelätyimmät rikollisuuden lajit kuten huumerikokset, terrorismin ja
pedofilian, joiden ilmeisesti toivotaan peloteltavan kansaedustajat ja
kansalaiset ehdotuksen taakse.

Oksanen lataa lopuksi: "On totta, että rikollisten torjumiseksi
tarvitaan tietoa. Tiedon keräämisen perusteena tulee kuitenkin aina
olla rikosepäily ja tuomioistuimen tekemä päätös keräämisen
sallimisesta. Muuten ollaan tiellä, joka johtaa todelliseen
isoveliyhteiskuntaan!"

Suomen päätös on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Johtavan
yksityisyyden valvoja Privacy Internationalin toiminnanjohtaja Gus Hosein
toteaa "Olemme pettyneitä Suomen päätökseen lähteä tukemaan tätä vaarallista
ehdotusta, joka loukkaa kaikkien ihmisten yksityisyyttä. Suomen hallitus on
korvaamassa yksityisyyden massiivisella seurantajärjestelmällä. Ehdotus on
räikeästi ihmisoikeussopimuksien vastainen."

Muistio joka selittää miksi ehdotus rikkoo ihmisoikeussopimuksia:
http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/data_retention_memo.pdf

Lisätietoa

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
040 536 8583

Tapani Tarvainen
Varapuheenjohtaja

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/.