Year: 2003

EFFI: Vertaisverkot tuomittu laillisiksi

EFFI ry on erittäin tyytyväinen tuoreeseen
oikeuden päätökseen Kaliforniasta. Tuomion mukaan Grokster- ja
Morpheus-vertaisverkot ovat laillisia. Tuomion perusteluissa näitä palveluja verrataan videonauhureihin ja kopiokoneisiin. Vertaisverkkoja voidaan käyttää sekä
laillisiin että laittomiin käyttötarkoituksiin eikä teknologian valmistaja ole
vastuussa siitä mitä käyttäjät niillä tekevät.