EFFI: Vertaisverkot tuomittu laillisiksi

Helsinki 26.4.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on erittäin tyytyväinen tuoreeseen
oikeuden päätökseen Kaliforniasta. Tuomion mukaan Grokster- ja
Morpheus-vertaisverkot ovat laillisia. Tuomion perusteluissa näitä palveluja
verrataan videonauhureihin ja kopiokoneisiin. Vertaisverkkoja voidaan käyttää
sekä laillisiin että laittomiin käyttötarkoituksiin eikä teknologian valmistaja
ole vastuussa siitä mitä käyttäjät niillä tekevät.

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen selittää: “Päätös oli hyvin
merkittävä, koska siinä todettiin ensimmäistä kertaa, että teknisten välineiden
tekijöitä eli ohjelmistoyrityksiä ei pidä syyttää käyttäjien mahdollisista
väärinkäytöksistä.”

Tapaus eroaa Napsterista siinä, että tällä kertaa vertaisverkko-ohjelmia
valmistaneilla yrityksillä ei ollut keskitettyjä palvelimia, joiden avulla ne
olisivat voineet kontrolloida mitä materiaalia verkossa liikkuu. Päinvastainen
päätös olisi merkinnyt pahimmillaan sitä, että esimerkiksi sähköpostiohjelmien
tekijöitä olisi voitu syyttää sähköpostin avulla tapahtuvista
tekijänoikeusrikkomuksista.

“Vertaisverkoissa on nykyään myös runsaasti laillista materiaalia”, korostaa
EFFI:n puheenjohtaja Mikko Välimäki, ja jatkaa: “Vertaisverkot ovat jo nykyään
vallitseva musiikkitiedostojen jakelutapa enkä usko että levyteollisuus pystyy
niitä enää mitenkään syrjäyttämään. Lopettaisivat jo nämä kaikkien osapuolten
kannalta ikävät oikeusjutut ja keskittyisivät muuttamaan liiketoimintamallejaan
muuttuneihin olosuhteisiin sopiviksi.”

Lopuksi EFFI arvelee, että päätös laskee teknologiayritysten riskejä jatkaa
vertaisverkkojen kehittämistä. Tällä hetkellä esimerkiksi pääomasijoittajat
eivät uskalla auttaa näitä teknologioita kehittäviä yrityksiä sillä
Yhdysvalloissa levy-yhtiöt haastoivat jonkin aika sitten Napsteria rahoittaneen
yrityksen oikeuteen käyttäen perusteluna avunantoa
tekijänoikeusrikkomuksiin.

Lisätietoja:

Annettu tuomio:
http://www.eff.org/IP/P2P/MGM_v_Grokster/030425_order_on_motions.pdf

“Judge: File-swapping tools are legal”
http://news.com.com/2100-1027-998363.html?tag=fd_lede1_hed

“EMI, Universal sues Napster venture backers”
http://reuters.com/financeNewsArticle.jhtml?type=governmentFilingsNews&storyID=2615402

Suomessa ÄKT pelottelee kouluja ja yrityksiä vertaisverkoista
harhaanjohtavalla tietoturvakampanjalla:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-04-25.html

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin
perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaign
in jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.