EFFI: ÄKT pelottelee kouluja ja yrityksiä harhaanjohtavalla tietoturvakampanjalla

Helsinki 25.4.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

EFFI: ÄKT pelottelee kouluja ja yrityksiä harhaanjohtavalla
tietoturvakampanjalla

Electronic Frontier Finland – EFFI ry arvostelee kovin sanoin Suomen Ääni- ja Kuvatallennetuottajat
ry:n (ÄKT)
aloittamaa tiedotuskampanjaa.

ÄKT yllyttää
“Tekijänoikeudellinen tietoturvaopas”
[pdf] -nimisessä
tiedotteessaan yritysten ja koulujen johtoa valvomaan tarkemmin
tietotekniikan käyttöä pelottelemalla näitä oikeustoimilla koko
yhteisöä vastaan ja liioittelemalla vertaisverkko-ohjelmien
turvallisuusriskejä muihin verkkosovelluksiin verrattuna.

“ÄKT antaa ymmärtää, että digitaalinen teoskopio olisi sama asia
kuin piraatti. Se ei pidä paikkaansa”, vahvistaa EFFI:n
puheenjohtaja oikeustieteen kandidaatti Mikko Välimäki ja jatkaa:
“Hyvänä esimerkkinä kuluttajilla on oikeus kopioida omistamiltaan
CD-levyiltä musiikkia tietokoneelleen tai kannettavalle
mp3-soittimelle.”

EFFI huomauttaa, että Internetissä on nykyään runsaasti
laillista musiikkia, jota jaetaan ilmaiseksi tai maksua vastaan.
ÄKT kuitenkin suosittelee järjestelmien ylläpitäjille
musiikkitiedostojen tuhoamista. “Voi vain kuvitella seurauksia, jos
ÄKT:n pelottelema ylläpito noudattaa neuvoa ja tuhoaa esimerkiksi
koulun harrastelijabändin kaikki tiedostot”, Välimäki varoittaa ja
jatkaa: “ÄKT myös suosittelee oppilaitoksia ja yrityksiä uhkaamaan
vertaisverkko-ohjelmien käyttäjiä erottamisella. Tässä kohtaa ÄKT:n
tiedotteen laatijoilta on tainnut karata mopo käsistä.”

EFFI:n varapuheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Ville
Oksanen jatkaa: “Vertaisverkkojen eli P2P-ohjelmistojen käyttäminen
on laillista, toisin kuin ÄKT pelottelee. Ainoastaan
tekijänoikeuden alaisen materiaalin jakaminen on laitonta ilman
oikeuden omistajan lupaa. Omalle koneelle musiikkia ja elokuvia saa
kuitenkin vapaasti ladata, sillä tekijänoikeuslaki antaa ihmisille
oikeuden teosten maksuttomaan yksityiseen käyttöön.”

EFFI kiinnittää huomiota myös oppaassa käytettyyn
harhaanjohtavaan kieleen. ÄKT yrittää muun muassa yhdistää
tekijänoikeuden loukkauksen varkausrikokseen. Ville Oksanen
korostaa, että “oikeudellisesti kyse on kahdesta täysin eri
asiasta. Varastettu omaisuus poistuu omistajansa käytöstä, luvatta
kopioitu teos korkeintaan vähentää myyntituloja olettaen että
kopioija olisi muutoin ostanut sen. Tämä on kuin verrattaisiin
ilman lippua matkustamista koko linja-auton viemiseen. Vielä
räikeämpää liioittelua on verrata tekijänoikeusrikkomusta
merirosvouteen eli piratismiin, jossa saaliin lisäksi vietiin usein
miehistön henki. Toivottavasti tiedotusvälineet eivät lähde mukaan
ÄKT:n sanaleikkeihin.”

Myös sinänsä ilmeiset vertaisverkko-ohjelmiin liittyvät
tietoturvariskit yritetään oppaassa sekoittaa tekijänoikeuksiin.
EFFI painottaa, että ylläpidon täytyy ottaa samat tietoturvariskit
huomioon kaikkien verkkosovelluksien kohdalla, FTP:stä sähköpostiin
ja automaattisiin päivityksiin. Se, että ÄKT:n tiedotteessa
pelotellaan vain vertaisverkkosovelluksilla johtuu siitä, ettei ÄKT
tietenkään ole huolissaan yritysten tietoturvasta vaan
musiikkiliiketoiminnan edistämisestä.

“Paradoksaalisesti esimerkiksi ÄKT:n kopiosuojatuissa
CD-levyissä tietoturvariskit voivat olla tavalliselle musiikin
kuuntelijalle kaikkein todellisimpia. Kopiosuojattujen levyjen
mukana tulevat soitto-ohjelmat asentuvat käyttäjän lupaa kysymättä
koneelle ja samalla sotkevat järjestelmän pahemmin kuin “troijan
hevoset” konsanaan.”, Välimäki valistaa [ks. esim. Tekniikan
maailma 3/2003 s. 40-44
]. EFFI on aiemmin lähettänyt ÄKT:lle avoimen
kirjeen kopiosuojausten ongelmista
, johon ei ole kuulunut
vastausta.

Lopuksi EFFI toivoo, että virustutkat varoittaisivat käyttäjiä
myös näistä vakavista kopiosuojauksiin liittyvistä
tietoturvariskestä. Nyt käyttäjälle ei jää muuta vaihtoehtona kuin
hakea musiikki turvallisemmilla vertaisverkko-ohjelmilla kuten
Kazaa Litellä. Tätäkö musiikkiteollisuus haluaa?

Lisätietoja:

ÄKT:n tiedote “Tekijänoikeudellinen tietoturvaopas”:
http://www.ifpi.org/site-content/library/academic-brochure-finnish.pdf

EFFI:n avoin kirje ÄKT:lle levyjen kopiosuojauksista:
http://www.effi.org/julkaisut/kirjeet/avoinkirje200103.html

EFFI:n kotisivuilta lisätietoa tekijänoikeuksista ja
äänitteistä: http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org

050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

040 536 8583


Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen
ja Global Internet Liberty
Campaign
in jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.