EFFI ry:n vuosikokous 20.3.2003, pöytäkirja

EFFIn vuosikokous 20.3.2003

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Sali 7. Aika. 17:00.

Esityslista

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mikko Välimäki avasi kokouksen klo: 17:15

2 Kokouksen järjestäytyminen

puheenjohtajan vaali

Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Välimäki

sihteerin vaali

Sihteeriksi valittiin Ville Oksanen

kahden pöytäkirjantarkistajan vaalit

Todettiin, että kokous tarkistaa pöytäkirjan lennossa.

kahden ääntenlaskijan vaalit

Todettiin, että kokous valitsee, jos tarvitaan

3 Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat ja päätösvaltaisuus

4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista huomautuksin, että yhdistysten kokousten koollekutsumisesta käydään keskustelu soveltuvassa kohdassa.

5 Vuoden 2002 toimintakertomus

5b Hallituksen jäsenten katsaus alkaneeseen vuoteen
Todettiin, että yhdistyksen edellisessä kokouksessa joulukuussa oli
jo hyväksytty vuotta 2002 joulukuulle asti käsitellyt
toimintakertomus. Päätettiin siirtää hallituksen jäsenten selvitykset
kohtaan 10.

6 Vuoden 2002 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Todettiin yhdistyksen taloudellinen tila. Todettiin myös, että tilejä ei
johtuen tullut saatu valmiiksi (2kk tiedot puuttuivat). Käytiin keskustelu
yhdistyksen taloudellisesta suunnittelusta tai paremminkin sen puutteesta.
Puheenjohtaja lupasi, että tilanne korjataan seuraavaan kokoukseen
mennessä.

7 Vuoden 2002 tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että asia käsitellään seuraavassa (mahdollisesti ylimääräisessä
kokouksessa)

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille

Todettiin, että asia käsitellään seuraavassa (mahdollisesti ylimääräisessä
kokouksessa)

9 Sääntömuutoksen nykytila ja järjestön kehittäminen

Käytiin keskustelu yhdistyksen sääntöjen nykytilasta. Todettiin, että
yhdistys oli tehnyt sääntömuutoksen, jossa siirryttiin kahden vuosittaisin
kokouksen. Tarkistettiin sääntömuutoksen täsmällinen teksti (liitteenä)
ja päätettiin toimittaa se Patentti- ja Rekisterihallitukseen.

Käytiin keskustelu kokouksien kutsumispolitiikasta. Todettiin, että
kokoukset tulisi järjestää niin, että osallistuminen on mahdollista Suomen
laajuisesti ts. kokoukset pidettäisiin viikonloppuisin ja myös
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Päätettiin antaa asia hallituksen
jatkovalmisteltavaksi.

Käytiin laaja ja perusteellinen keskustelu järjestörakenteen
perustamisesta. Todettiin, että toiminnan nykyisen tasolla paras malli on
epäviralliset klubit, mutta myöskään varsinaisten paikallisyhdistysten
perustamista ei suljeta pois, mikäli jatkuvuus voida turvata. Velvoitettiin
hallitus valmistelemaan esitys, jossa mahdollistetaan varsinaiset
yhdistysjäsenet tulevaisuutta ennakoiden.

10 Loppuvuoden toiminta

Käytiin keskustelu toiminnasta ja sen suunnista.

11 Julkilausuma

Annettiin hallituksen valmisteltavaksi

12 META

Muita esiin tulleita asioita ei ollut.

13 Kokous tarkisti pöytäkirjan

14 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:00.