EFFI: Matkustajatietojen luovuttamista vastaan kampanja Euroopassa

Helsinki 5.5.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI
ry

EFFI: Matkustajatietojen luovuttamista vastaan kampanja
Euroopassa

Eurooppalaiset lentoyhtiöt joutuvat tällä hetkellä luovuttamaan
kaikki matkustajatietonsa Yhdysvaltojen viranomaisille. Suomessa
EFFI ry osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä European Digital Rightsin tänään
laukaistuun kampanjaan, jossa vastustetaan tätä henkilötietojen
kyseenalaista luovutusta Yhdysvaltoihin. Kampanja alkaa
ajankohtana, jona sekä EU:n komissio että parlamentti ryhtyvät
Yhdysvaltain kanssa asiasta uusiin neuvotteluihin.

Tässä kampanjassa tullaan tarjoamaan valituskirjelmämalleja,
joita lentomatkustajat voivat lähettää lentoyhtiöille ja
kotimaidensa tietosuojaviranomaisille. Kirjeillä lentomatkustajat
voivat pyytää saada tarkastaa lentoyhtiöiden heistä tallettamat
henkilötiedot sekä saada tietoa siitä, mitä näistä tiedoista on
luovutettu Yhdysvaltoihin. Toinen kirjemalli on osoitettu
kansallisille tietosuojaviranomaisille ja sen tarkoitus on
kannustaa heitä tutkimaan tietojen luovutusta. Kirjemallit löytyvät
European Digital Rightsin kampanjasivulta (http://www.edri.org/).

“Tietojen siirrolta puuttuu lailliset perusteet ja se on vastoin
EU:n jäsenvaltioiden tietosuojalakeja. Väärinkäyttöä vastaan ei ole
mitään takuita”, sanoo Maurice Wessling, European Digital Rightsin
puheenjohtaja. “Jos eurooppalaisturisteja pysäytetään
perusteettomasti ja tutkitaan lentokentillä ja jos heiltä jopa
evätään pääsy Yhdysvaltoihin, heidän tulee olemaan mahdotonta saada
selville, mitkä välitetyt tiedot ovat tähän syynä”.

5.3.2003 lähtien EU:n komission ja Yhdysvaltain tullin välinen
sopimus antaa Yhdysvaltain viranomaisille teknisen käyttöyhteyden
avulla pääsyn eurooppalaisturistien nimiluetteloon siltä osin kuin
lentoreitit kulkevat Yhdysvaltoihin, Yhdysvalloista tai
Yhdysvaltojen kautta. Tiedot käsittävät kaikki matkustajan
lentomatkan kannalta olennaiset tiedot: meno- ja paluulennot,
jatkolennot, erityispalvelut lentojen aikana (ateriapalvelut kuten
esimerkiksi Kosher tai Halal) ja tiedon siitä, miten lento on
maksettu, mukaan lukien maksamisessa käytetyn luottokortin
numero.

“Näistä tiedoista on kuitenkin hyvin vähän apua terroristien
vastaisessa taistelussa”, muistuttaa EFFIn varapuheenjohtaja Ville
Oksanen ja jatkaa: ” Sen sijaan esimerkiksi ne turistit, jotka
haluavat eksoottisempaa ruokaa tai eivät omista vielä luottokorttia
ja täten maksavat lentoliput käteisellä, joutuvat todennäköisesti
erikoistarkastusten kohteeksi. Voidaan jopa perustellusti väittää,
että järjestelmästä on enemmän haittaa kuin hyötyä
turvallisuudelle, koska se voi vetää huomion pois oikeista
uhista.”

EU:n yksityisyyden suojaa koskevien säädösten nojalla tällaisten
henkilötietojen luovuttaminen kolmansiin maihin edellyttää
tiukkojen sääntöjen noudattamista. Yhdysvaltojen hallituksen
poliittisten ja taloudellisen pakotteiden uhan edessä EU:n komissio
on kuitenkin sallinut näiden tietojen luovutuksen.

Tehty sopimus sanoo, että tietoja voidaan käyttää
“lainvalvontatarkoituksiin” ja että tiedot voidaan säilyttää niin
kauan kuin on “tarpeellista niiden säilytystarkoituksen kannalta”.
Sopimuksessa myös mainitaan, että Yhdysvaltain tulli voi edelleen
antaa tietoja muille Yhdysvaltain viranomaisille
“lainvalvontatarkoituksiin”. Tämä mahdollistaa sen, että kaikkien
eurooppalaisturistien tiedot voitaisiin säilyttää esimerkiksi FBI:n
tai muiden amerikkalaisviranomaisten tiedostoissa useita vuosia
ilman täsmennettyjä käyttötarkoituksia.

Lisätietoja:

Kirje lentoyhtiölle: http://www.edri.org/files/airline_fi.txt

Kirje tietosuojavaltuutetulle: http://www.edri.org/files/dpa_fi.txt

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

040 536 8583

Maurice
Wessling

Chairman, European Digital Rights


European Digital Rights (EDRI, http://www.edri.org/) on
eurooppalainen kansalaisoikeikeuksia puolustavien yhdistysten
kattojärjestö. Kesäkuussa 2002 tapahtuneesta perustamisestaan
lähtien EDRI on edustanut kymmentä kansalaisoikeuksia puolustavaa
yhdistystä seitsemästä eri EU:n jäsenmaasta.Tarve yhteistyölle
näiden eurooppalaisten yhdistysten välillä on syntynyt, koska EU
antaa nykyään uusia säädöksiä Internetistä, yksityisyydensuojasta
ja tietosieppauksista. Erityisesti 11.9.2001 tapahtumien johdosta
on säädetty uusia säädöksiä, joita vastaan taistelu on edellyttänyt
yhteisön laajuista yhteistyötä.

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen
ja Global Internet Liberty
Campaign
in jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.