Year: 2003

EFFI jakoi Isovelipalkinnot

EFFI jakoi
isovelipalkinnot hotelli Tornissa, valvontakomission
entisessä päämajassa. Palkinnon saivat Sonera
teletunnistetietojen laajamittaisesta luvattomasta käytöstä ja
YTV pääkaupunkiseudun matkakorttihankeesta. Suomalaiset
Internet-palveluntarjoajat saivat positiivisen tunnustuspalkinnon
tehdystä työstä sananvapauden puolesta.

EFFIn lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle immateriaalioikeuksien valvontadirektiivistä

EU:n komissio ehdottaa uutta direktiiviä,
joka lisäisi tekijänoikeuksien ja patenttien valvontaa. Direktiiviehdotus
perustuu sangen yksipuolisesti mediateollisuuden etujärjestöjen teettämiin
tutkimuksiin. Ehdotuksessa mm. piratismi kytketään huumekauppaan ja
terrorismiin, ehdotetaan rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia sekä vaaditaan
tuomioiden julkistamista sanomalehdissä tuomitun laskuun.

Statement by EFFI to the Ministry of Trade and Industry on the proposed IPR enforcement directive

The EU Commission proposes a new directive that would increase the monitoring of
copyrights and patents. The proposed directive is based quite unilaterally on studies made for the media industry.
For example, the proposal compares piracy to drug trade and terrorism, punitive damages are proposed and it is
proposed that defendants should pay the publication of judgements in the newspapers.