Kopiosuojatut CD-levyt: Kopiosuojausten tekniikka

Varo kopiosuojattuja “CD-levyjä”

Kopiosuojausten tekniikka

Teknisesti kopiosuojaukset on toteutettu kaikkia hyvän
insinööritaidon periaatteita vastaan. Kopiosuojaukset rikkovat
CD-levyjen standardin ja siksi soittimet ja levyt eivät ole enää
yhteensopivia. Toisin sanoen CD-soittimet eivät välttämättä soita
kopiosuojattuja levyjä. Kopiosuojausten toimivuus perustuu
järjestelmällisten virheiden suunnitteluun laitteistoihin ja
ohjelmistoihin. Virheet saattavat laskea äänenlaatua ja tuotteen
käyttöikää – varsinkin jos levyille kertyy myös tavanomaisia
naarmuja ja likaa.

Ehkä käytetyimmät kopiosuojaustekniikat ovat tällä hetkellä MidBarin Cactus Data Shield
(Universal) ja Sony DADC:n
Key2Audio (Columbia / Sony). Molemmat perustuvat levyjen
indeksointitietojen sotkemiseen (table of contents, TOC). CD-lukija
aloittaa levyn lukemisen näistä tiedoista, jotka on jokaisen levyn
alussa. Ne sisältävät tietoja mm. raitojen määrästä, niiden
aloituskohdista ja onko raidoilla ääntä vai dataa. Kopiosuojaukset
sotkevat indeksointitiedot mm. antamalla vääriä tietoja raitojen
tyypeistä ja kestoista siten, että tietokoneiden herkät ja
virheenkorjaavat datalukijat menevät niistä sekaisin. Asemat eivät
tunnista kopiosuojattuja levyjä CD-levyiksi, jos niitä yritetään
lukea esimerkiksi READ TOC -komennolla.

Kopiosuojausten tekniikka on analysoitu tarkemmin Alex Halderman
artikkelin “Uusien
ääni-CD-levyjen kopiosuojaustekniikoiden arviointi”
jaksossa 4.
Tälle
sivulle
on listattu käytössä olevia suojaustekniikoita ja
valmistajien väitteitä niiden toimivuudesta.