Syksyn lausuntopyynnöt

Yksi Effin aktivisteista oli koonnut hyvän listan syksyn lausuntopyynnöistä, joista useampiin Effin tulisi ottaa kantaa. Kaikkia emme luultavasti ehdi keskenämme työstämään, joten kaikki apu on tarpeen, saadaksemme mahdollisiman moneen jotakin merkityksellistä lausuttua.

Lihavoidut päivämäärät ovat viimeisiä päiviä lausunnon jättämiselle.

Call for inputs on views on the impact of 5G on regulation, and to the
role of regulation in enabling the 5G ecosystem
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/5678-call-for-inputs-on-views-on-the-impact-of-5g-on-regulation-and-to-the-role-of-regulation-in-enabling-the-5g-ecosystem
2.9.2019

European citizens’ initiatives – technical specifications for individual
online collection systems (2019-22)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5155606_en
5.9.2019

Contract summary template for electronic communications service providers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4821885_en
9.9.2019

Lausuntopyyntö julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta
selvityksestä
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=610770fc-d28a-45bd-a9c1-8cd9ed674407
17.9.2019

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen
soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2df6ebd7-975e-4169-a0de-edd9ab3d7217
17.9.2019

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön
hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten
muuttamisesta
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7fa5c721-9f79-4ffa-8ef9-accafab134f5
9.10.2019

Internet-connected radio equipment and wearable radio equipment
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en#plan-2018-3135
15.11.2019

 

Lausunnoista keskustellaan Effin aktivistilistalla, johon yhdistyksen jäsenet pääsevät halutessaan osallistumaan. Täällä voit liittyä sähköpostilistallemme: https://listat.effi.org/mailman/listinfo/effi-aktivistit

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *