Effin lausunto tietohallintolain tavoitteiden toteutumisesta

2.3.2015
Electronic Frontier Finland ry
www.effi.org

Effin lausunto asiasta: HAO 7/2014 vp valtiovarainministeriön selvitys tietohallintolain (634/2011) tavoitteiden toteutumisesta (HaVM 34/2010 vp)

Electronic Frontier Finland – Effi ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriölle laista hallinnon tietohallinnon ohjauksesta. Kommentoimme enemmänkin yleisellä tasolla ja toivomme tietohallinnon ohjaukselle onnea ja menestystä. On hyvä, että valtionhallinto on sitoutunut sähköisten palveluiden kehittämiseen ja koordinointiin, jottei jokaista pyörää tarvitse keksiä aina uudelleen. Erilaisia hankkeita on selvästi käytössä erittäin suuri määrä. Käytännöllistä on, että oleelliset tiedot yhteentoimivuudesta ja avoimesta datasta pyritään keräämään yhdelle sivustolle, https://www.avoindata.fi/.

1. Avoimet ohjelmistot, standardit ja rajapinnat käyttöön

Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Näin voidaan välttää toimittajaloukkoja ja mahdollistetaan hankintakilpailujen avaaminen suuremmalle määrälle yrityksiä. Kilpailua lisäämällä saadaan toivottavasti aikaan myös kustannussäästöjä.

Ruotsissa on ollut vuodesta 2011 alkaen käytössä Kammarkollegietin avoimien ohjelmistojen puitesopimus julkiselle sektorille. Sopimuksia ollaan uusimassa tänä vuonna [1]. Ruotsin kokemuksia aiheesta kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää Suomessakin, 4. maaliskuuta on tarjolla webinaari kokemuksista [2].

2. Julkisin varoin tuotetut materiaalit julkisiksi

Julkisin varoin tuotettu tieto, kuten tutkimusartikkelit, oppimateriaalit, kartta-, sää-, tilastotiedot, arkistot ja vastaavat tietoaineistot, ohjelmistot sekä soveltuvilta osin Yleisradion ohjelmat tulee oletusarvoisesti antaa kaikkien vapaaseen käyttöön. Tämä säästäisi myös rahaa, kun koulujen ja tutkimuslaitosten ei tarvitse tehdä samaa työtä päällekkäin eikä ostaa käyttöoikeuksia toisiltaan. Maanmittauslaitoksen aineistoja on ollut vapaasti saatavilla vuodesta 2012 [3]. Avaamisesta saatuja kokemuksia voidaan varmasti hyödyntää muissakin kohteissa.

3. Tietosuoja

Tietosuoja on huomioitava kaikissa hankkeissa, erityistä huomiota tulee kiinnittää järjestelmiin, joissa käsitellään arkaluontoisia tietoja esim. ihmisten terveydestä. Henkilörekistereiden ja muiden tietovarantojen käyttäjiä tulee kouluttaa hyvistä käytännöistä tietosuojan huomioinnin osalta. Esimerkiksi terveystietojen päätyminen vääriin käsiin olisi erittäin vakava asia.

Tallennettavien tietojen osalta on myös aina arvioitava, onko tietojen tallentaminen välttämätöntä ja miten pitkäksi aikaa ne tallennetaan. parasta tietosuojaa on joissakin tapauksissa se, että tietoja ei edes kerätä sähköiseen muotoon. Liian usein kerätään jotain digidataa ja sitten ihmetellään, kun sitä väärinkäytetään, vaikka digidatan keräämättömyys olisi ollut ratkaisu “tietosuojan Gordionin solmuun”. Ihmisten on myös pääsääntöisesti voitava tarkistaa ja oikaista omia tietojaan.

4. Perusoikeuksien huomiointi

Joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmät, ruuhkamaksujärjestelmät ja vastaavat voidaan hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että ne toteutetaan anonyymisti, vaarantamatta ihmisten yksityisyyttä. Yleensäkin hankkeita tulee muistaa arvioida myös perusoikeusvaikutusten osalta. Henkilörekistereiden ja muiden tietovarantojen käyttäjiä tulee kouluttaa hyvistä käytännöistä perusoikeuksien huomioinnin osalta.

5. Julkisuuslain toteuttamisen edistäminen

Sähköisiä palveluja on kehitettävä julkisuuslain toteutumiseksi käytännössä. Julkisten asiakirjojen on mahdollisuuksien mukaan oltava suoraan löydettävissä ja ladattavissa, tai vähintään ne on saatava pyydettäessä ilman venkoilua. Hyvä hallintotapa ei saa jäädä pelkkiin juhlapuheisiin vaan asiassa on ryhdyttävä toimiin.

6. Kaikkien huomioiminen

Järjestelmiä suunniteltaessa tulee huomioida myös erityisryhmät, esim. sokeat, vanhukset, netittömät jne. Kaikki eivät välttämättä halua käyttää tai pysty käyttämään sähköisiä palveluja, joten palveluja on aina tarjottava myös muilla tavoilla.

Effi ry:n puolesta,
Leena Romppainen
Varapuheenjohtaja

Linkit
[1] http://bit.ly/1BuThC1 Sweden to boost open source through procurement
[2] http://bit.ly/1za3qyr Webinaari 4.3.2015: Sweden’s innovative software procurement
strategy: How to get best value for money and not getting locked-in
[3] http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot