Effin lausunto talousvaliokunnalle tekijänoikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla

Effi lausui talousvaliokunnalle valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U 63/2016 vp, UJ 38/2018 vp). Leena Romppainen oli kuultavana Effin asiantuntijana valiokunnassa 7.2.2019.

Kuten Effin aiemmissakin lausunnoissa on todettu, erityisesti artiklat 11 ja 13 ovat ongelmallisia ja Effin mielestä niitä ei voida hyväksyä. Lausunto on oleellisilta osin identtinen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 31.1.2019 annetun lausunnon kanssa.