EFFi kritisoi tekijänoikeustoimikunnan mietintöä

Helsinki 3.5.2002
Lehdistötiedote

Julkaisuvapaa heti
Electronic Frontier Finland ry

EFFi kritisoi tekijänoikeustoimikunnan mietintöä

Viime vuoden marraskuussa asetettu tekijänoikeustoimikunta luovutti torstaina 2.5. tekijänoikeuslainsäädännön
uudistamisehdotuksia sisältävän mietintönsä kulttuuriministeri Suvi Lindénille. Mietintöön sisältyvät
ehdotukset EU:n tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskevan direktiivin edellyttämistä säädösmuutoksista,
jotka on saatettava voimaan viimeistään 21.12.2002. Toimikunnan mietinnössä on ehdotettu myös muita
direktiivistä riippumattomia muutoksia. Uutinen nähtävissä täältä:
http://www.minedu.fi/opm/uutiset/archive/2002/05/02_1.html

EFFi kommentoi valikoidusti muutosta:


"Tekijöillä on mahdollisuus estää ns. harmaatuonti ETA-alueen ulkopuolelta."

Tämä merkitsee, että DVD ja CD-levyjen sekä kirjojen tuominen tai tilaaminen Yhdysvalloista vaikkapa Amazon.comin kautta tulisi laittomaksi, jos mediayhtiöt näin päättävät.
EFFi pitää tilannetta kestämättömänä. Lain säännöstä tullaan hyvin todennäkäisesti kiertämään, jos se tulee tälläisenä voimaan. Se ei olisi kovin järkevää lainsäädäntöpolitiikkaa
ajatellen kansalaisten yleistä lainkuuliaisuutta ja käsitystä tekijänoikeussäännösten tarkoituksesta.


"Kasettimaksujärjestelmää kehitetään direktiivin edellyttämän sopivan hyvityksen toteuttamiseksi. Sopiva hyvitys tulee maksaa kaikenlaisen suojatun aineiston kopioimisesta yksityiseen käyttöön."
"Pääasiassa yksityiseen käyttöön tapahtuvaan tallentamiseen käytettävät tallennuslaitteet ehdotetaan saatettavaksi maksun piiriin."

Muutosta perustellaan tarkemmin siten, että tämä ei koske tietokoneita ja kännyköitä mutta koskee sen sijaan mm. MP3-soittimia ja polttavia CD-asemia.
Perjantaina 3.5. IT-viikko otsikoi: “Tietokoneet ja kännykät säästyvät laitemaksulta”. Onko todella näin? Ei ole, otsikon viesti on virheellinen.
Käytännössähän joillakin uusilla kännyköillä voi jo nyt soittaa MP3-musiikkia ja käytännössä kaikissa tietokoneissa on tallentava massamuisti.
Niinpä kasetttimaksu tulee kattaamaan myös kännykät ja tietokoneet. EFFi ei kannata tätä kehitystä – äärimmilleen vietynä se voi johtaa autovero-ilmiöön,
jolloin on viisainta hakea auto ulkomailta.


"Tekniset suojakeinot ja oikeuksien hallinnointitiedot ovat osa digitaalisen ympäristön ja sähköisen kaupankäynnin perusedellytyksiä."

Teknisten suojakeinojen kiertäminen ja metatiedon poistaminen kriminalisoidaan. Perusteet ovat kuitenkin epämääräiset. Nämä eivät ole
osa “digitaalisen ympäristön perusedellytyksiä” eivätkä edes edellytys “sähköiselle kaupalle”. EFFi ei kiistä, etteivätkö erilaiset tekniset
oikeuksienhallinta- eli DRM-järjestelmät mahdollistaisi erilaisia sähköisiä kaupankäyntitapoja mutta välttämättömiä edellytyksiä ne eivät ole.
Mitenköhän Internetillä on mennyt tähän asti? Tietomurto eli tunkeutuminen toisen tietokoneeseen on rikos. Sisältömurto eli teknisesti
suojatun sisällön luvaton käyttö on paljon monimutkaisempi asia. EFFin mielestä sen kategorinen kriminalisointi on ongelmallista: ei ole
valtion asia puuttua siihen, mitä yksityiset käyttäjät tekevät kotitietokoneilleen laillisesti tallennetulle sisällölle.


"Toimikunnan mietinnössä on päädytty ehdottamaan, että yli kymmenen piraattitallenteen tuominen tulisi katsoa sellaiseksi määräksi,
että kyseessä olisi yleisölle levittämisen tarkoitus"

Jos tavallinen turisti ostaa yhden uuden levyn hinnalla eli 20 euron setelillä Viipurin torilta levyjä, hänelle pinotaan
luultavasti enemmän kuin 10 levyä käteen. Mietinnössä on taustalla asiantuntija Marja-Leena Mansalan selvitys, jossa tätä tosiseikkaa
ei ole mainittu. Sen sijaan Mansala mainitsee, että “Tulli ei puutu tällä hetkellä alle 100 kappaleen cd-levy- ja
tietokonepelieriin. Puuttumattomuus perustuu oikeuskäytäntöön, jossa on pidetty 100 kappaleen maahantuontia yksityisenä
eikä sen ole katsottu olleen tarkoitettu yleisölle levitykseen.” EFFin mielestä käytännön tuomarit ovat parempia
arvioimaan mikä on levitystä ja mikä yksityistä käyttöä kuin opetusministeriön virkamiehet.


"On laskettu, että vuosittain matkailijoiden mukana Suomeen kulkeutuu jopa 3,5 miljoonaa laitonta tallennetta, näistä
valtaosa äänitteitä. Tämän tallennemäärän arvo äänitemarkkinoilla olisi jopa 33 miljoonaa euroa (eli 200 mmk). Suomen
äänitemarkkinoiden kokonaisarvo on n. 126 miljoonaa euroa (750 mmk). Tässä valossa yksityinen maahantuonti koettelee
musiikin tekijöiden ja musiikkiteollisuuden kestokykyä."

Tälläiset “laskelmat” perustuvat lähes poikkeuksetta väärään oletukseen, että kaikki tallenteet ostettaisiin muutoin
monopolihinnoilla laillisilta markkinoilta Suomessa. Todellisuudessa laittomien tallenteiden vaikutus laillisiin
markkinoihin on huomattavasti vaikeampi analysoida sillä toisiinsa vaikuttavia tekijöitä on paljon. Todellisuudessa
kuluttajien kukkaron koko ei kasva samaa vauhtia kuin mediayhtiöiden tuotto-odotukset.

Lopuksi EFFi toteaa, että tekijänoikeuslain uudistamiseen liittyy nykyään paljon enemmän kauppapoliittisia
ja ekonomisia tekijöitä kuin kulttuuripolitiikkaa. Siksi olisi syytä harkita tekijänoikeusasioiden siirtämistä
opetusministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulle.

Lisätietoa:

Mikko Välimäki
puheenjohtaja
Mikko.Valimaki@effi.org
050 598 0498


Electronic Frontier Finland ry (EFFi) on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja
tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFin kotisivulta
osoitteessa www.effi.org