Electronic Frontier Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous 3.4.2002, pöytäkirja

Electronic Frontier Finland ry:n sääntömääräinen vuosikokous 3.4.2002

Kokouspaikka: Teknillinen korkeakoulu, päärakennus, sali Y313

Paikalla olivat:

 • Herkko Hietanen
 • Nuutti Gylling
 • Janne Lindqvist
 • Juha-Matti Tapio
 • Mikko Välimäki
 • Tuomas Jormola 5§ lähtien

1 § Kokouksen avaus.

Kokous avattiin 17:05

2 § Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri, ääntenlaskijat (2) sekä pöytäkirjantarkastajat (2).

Puheenjohtaja Mikko Välimäki

Sihteeri Janne Lindqvist

Pöytäkirjantarkastajat/ääntenlaskijat
Nuutti Gylling
Herkko Hietanen

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin yhdistyksen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esitetään hyväksyttäväksi kokouksen esityslista.

Hyväksyttiin esityslista.

5 § Kuullaan yhdistyksen puheenjohtajan katsaus kuluneeseen vuoteen
sekä hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2001

Kuultiin katsaus ja hyväksyttiin toimintakertomus

6 § Kuullaan selvitys yhdistyksen taloudesta ja ehdotetaan
ensimmäisen tilikauden jatkamista vuoden 2002 loppuun. Ehdotetaan
vastaavapauden myöntämisestä päättäminen siirrettäväksi vuoden 2003
yhdistyksen vuosikokoukselle

Kuultiin selvitys yhdistyksen taloudesta. Hyväksyttiin tilikauden
jatkaminen vuoden 2002 loppuun. Hyväksyttiin vastuuvapauden
myöntämisestä päättäminen siirrettäväksi vuoden 2003 yhdistyksen
vuosikokoukselle.

7 § Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle
2002.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksitta.

8 § Esitetään hyväksyttäväksi yhdistyksen talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksun suuruudet vuodelle 2002.

Hyväksyttiin yhdistyksen talousarvio

Jäsenmaksun suuruuden päättäminen siirrettiin hallitukselle.

9 § Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

Mikko Välimäki valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

10 § Päätetään yhdistyksen hallituksen koko ja suoritetaan
hallituksen valinta

Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:

 • Nuutti Gylling
 • Herkko Hietanen
 • Janne Lindqvist
 • Ville Oksanen
 • Kai Puolamäki
 • Janne Rainvuori

11 § Valitaan yhdistyksen tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin:
Riikka Siikonen
Tuomas Jormola

12 § META

Hallitus selvittää pitäisikö yhdistyksen sääntöihin
lisätä syyskokous

13 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 17:55


3.4.2002

janne.lindqvist@effi.org